početna
Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je predstavničko telo gradjana koje donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata Republike Srbije, čije je izvršavanje povereno Skupštini kao i odluke i druga opšta akta iz svoje nadležnosti. Skupština ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom i većinskom izbornom sistemu, na period od četiri godine... opširnije

23. 09. 2014.Održana sednica Odbora za poljoprivredu

Novi Sad, 23. septembar 2014. godine - Odbor za poljoprivredu Skupštine AP Vojvodine razmotrio je na današnjoj sednici Predlog pokrajinske skupštinske odluke  o utvrđivanju Programa obnove i pomoći opštinama i građanima pogođenim poplavama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Predlog je utvrdila Pokrajinska vlada i dostavila ga Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje. Pokrajinska vlada je | ceo tekst

22. 09. 2014.Odbor za budžet i finansije usvojio Izveštaj o izvršenju pokrajinskog budžeta u prvih šest meseci ove godine

Novi Sad 22. septembar 2014. godine – Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmatrao je Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, u periodu od januara do juna 2014. godine. Izveštaj je članovima odbora predstavio Zoran Radoman, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije. On je konstatovao da je u postojećim uslovima, | ceo tekst

22. 09. 2014.Odbor za evropske integracije utvrdio teme sastanka sa resornim odborom parlamenta Baden Virtemeberga

Novi Sad 22. septembar 2014. godine – Centralna tema dnevnog reda današnje sednice Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine bila je priprema za sastanak tog odbora sa Odborom za evropske i međunarodne poslove parlamenta Baden Virtemeberga.
Sastanak će biti održan 29. septembra 2014. godine, u okviru zvanične posete predstavnika ove nemačke pokrajine Vojvodini. Članovi odbora su | ceo tekst

22. 09. 2014.Odbor za obrazovanje podržao izmenu i dopunu Odluke o dodeli priznanja „Dr Đorđe Natošević“

Novi Sad 22. septembar 2014. godine - Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport održao je sednicu na kojoj je razmotrio Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o dodeli priznanja „Dr Đorđe Natošević“. Članovima Odbora, Predlog je obrazložila Tijana Pavolov, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.
Ona je pojasnila da su predložene izmene pravno tehničkog karaktera | ceo tekst

19. 09. 2014.Izveštaj sa sednica skupštiniskih odbora


Novi Sad, 19. septembar 2014. godine – U Skupštini AP Vojvodine održane su sednice Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbora za propise. Odbori su na svojim sednicama razmatrali predloge pokrajinskih skupštinskih odluka koje su predložene za dnevni red naredne sednice pokrajinske Skupštine, zakazane za utorak 23. septembar 2014. godine.

U pitanju su Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj | ceo tekst

17. 09. 2014.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže Skupštine APV

Novi Sad, 17. septembar 2014. godine - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održala je sednicu na kojoj je razmotrila i usvojila četvoromesečni Izveštaj o radu te mreže u periodu od februara do juna ove godine.
Na sednici je donet plan aktivnosti Ženske parlamentarne mreže za naredni period. Između ostalog, predviđeno je uspostavljanje bliže saradnje sa Ženskom parlamentarnom mrežom Narodne skupštine | ceo tekst

17. 09. 2014.Otvorena farma za uzgoj jelena lopatara i prvi reprocentar za proizvodnju divljih svinja

Novi Sad, 17. septembar – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i direktorica Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Marta Takač danas su otvorili farmu za uzgoj jelena lopatara u okviru lovišta Ristovača kod Bača, kao i prvi reprocentar za proizvodnju divljih svinja na području Srbije u lovištu Kamarište. | ceo tekst

17. 09. 2014.Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine APV

Novi Sad, 17. septembar 2014. godine – Odbor za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine održao je sednicu na kojoj se upoznao sa Programom za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2014. do 2020. godine, sa osvrtom na konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sednici su pored članica i članova Odbora, prisustvovale | ceo tekst

12. 09. 2014.Članovi Odbora za propise utvrdili Predlog poslovnika o radu Skupštine APV

Novi Sad, 12. septembar – U Skupštini AP Vojvodine danas je održana sednica za Odbora za propise na kojoj su članovi utvrdili Predlog poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine.

Ovaj predlog obrazložio je članovima Odbora generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Milorad Gašić. Prema njegovim rečima, u odnosu na prethodni Poslovnik, nastale su terminološke i druge izmene zbog usklađivanja ovog akta sa Statutom AP Vojvodine. | ceo tekst

11. 09. 2014.U Skupštini Vojvodine počeo Simpozijum “Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije i onkofertiliteta”

Novi Sad, 11. septembar – Uz prisustvo velikog broja učesnika i eksperata, u Skupštini AP Vojvodine danas je počeo trodnevni međunarodni Simpozijum „Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije i onkofertiliteta “, a u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, | ceo tekst

11. 09. 2014.Održane sednice skupštinskog Odbora za međunacionalne odnose i Odbora za predstavke i predloge

Novi Sad, 11. septembar - U Skupštini AP Vojvodine danas je održana sednica Odbora za međunacionalne odnose na kojem su predstavljene informacije o  osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2013/2014 godini, koji je članovima ovog Odbora prezentovala pomoćnica pokrajinskog | ceo tekst

09. 09. 2014.Izveštaj sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 09. septembar – Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine na današnjoj sednici predložio je Skupštini AP Vojvodine potpisivanje Sporazuma o saradnji između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Preševskog samoupravnog kraja (Republika Slovačka), te da ovalsti predsednika Skupštine AP Vojvodine Ištvana Pastora za potpisivanje pomenutog sporazuma. Ovim sporazumom trebalo bi stvoriti | ceo tekst

22. 08. 2014.Regionalna različitost – bogatstvo razvoja i prosperiteta Evrope

Ana tomanova Makanova na zatvaranju Letnje akademije AER-a u VojvodiniNovi Sad/ Beograd, 22. avgust 2014. godine - Uz poruku da je regionalna različitost bogatstvo koje otvara prozore za dalji razvoj i prosperitet Evrope, uspešno je završena prva Letnja akademija Skupštine evropskih regija čiji je domaćin bila Autonomna pokrajina Vojvodina. | ceo tekst