Єлена Делич

Єлена Делич

Вибрана за посланїцу до Скупштини Автономней Покраїни Войводини на виберанкох хтори отримани 24. априла 2016. року, по пропорционалней виберанковей системи, з виберанковей лїстини „Др ВОЇСЛАВ ШЕШЕЛЬ - СЕРБСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА“.

Народзена є 1961. року, зоз Руми, по занїманю економски технїчар.

  • Одбор за привреду - член
  • Одбор за ровноправносц полох - член