Mia Strajin

Mia Strajin

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodila sa roku 1987, z Nového Sadu, povolaním diplomovaná právnička.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen
  • Výbor pre rodovú rovnosť - člen