Одбор за буджет и финансиї

Одбор за буджет и финансиї розпатра Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету, звити о вивершеню одлуки о буджету и предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о закончуюцим рахунку буджету, предлоги одлукох о задлужованю АП Войводини, предлоги одлукох о снованю орґанизацийох, аґенцийох, явних подприємствох и установох пре окончованє роботох АП Войводини и други питаня з обласци финансийох.

Члени одбору

 1. Йован Лазаров, предсидатeль
 2. Александра Дянкович, заменїк предсидателя
 3. Предраґ Ґинцуль
 4. Ивана Зечевич
 5. Милорад Лемич
 6. Илия Маравич
 7. Илона Пелт
 8. Драґана Потпара
 9. Ясмина Стеванович
 10. Славенко Ункович
 11. Саша Шучурович

Секретар одбору: Снежана Буљугич
Тел: +381 21 487-4190
E-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs