Výbor pre vzdelávanie a vedu

Výbor pre vzdelávanie a vedu prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a návrhy rozvojových programov pre činnosti v oblasti predškolského, základného, stredoškolského, vysokoškolského vzdelávania a výchovy, neformálneho vzdelávania dospelých, žiackeho a študentského štandardu, vedeckého a technologického vývoja a iné otázky z oblasti vzdelávania a výchovy, vedeckovýskumnej činnosti, vývoja vedy a transferu vedeckých výdobytkov, vývoja nových technológií a ich uplatňovania. Výbor prerokúva návrhy na ustálenie siete základných a stredných  škôl a návrhy na založenie vzdelávaco-výchovných ustanovizní a prerokúva otázky súvisiace so zabezpečovaním podmienok na vzdelávanie príslušníkov iných národov a národnostných menšín - národnostných spoločenstiev v ich jazykoch.

Členovia výboru

 1. Dragan Stjepanović, Predseda
 2. Jelena Jovanović, zástupca predsedu
 3. Darko Bađok
 4. prof. Dr. Branislava Belić
 5. Lenka Erdély
 6. Aleksandar Jovanović
 7. Mr. Milica Kirćanski
 8. Nebojša Novaković
 9. Dragana Potpara
 10. Ivan Stijepović
 11. Tihomir Stojaković

Tajomníčka výboru: Vesna Batalo
Tel: +381 21 487-4153
E-mail: odborobrazovanje@skupstinavojvodine.gov.rs