Одбор за образованє и науку

Одбор за образованє и науку розпатра предлоги одлукох и общих актох и предлоги програмох розвою дїялносцох у обласци предшколского, основного, штреднього, високого образованя и воспитаня, нєформалного образованя одроснутих, школярского и студентского стандарду, наукового и технолоґийного розвою и други питаня з обласци образованя и воспитаня, наукововиглєдовацкей дїялносци, розвою науки и трансферу наукових досцигнуцох, розвою нових технолоґийох и їх применьованя. Одбор розпатра предлоги за утвердзованє мрежи основних и штреднїх школох и предлоги за снованє образовно-воспитних установох и розпатра питаня обезпечованя условийох за образованє припаднїкох других народох и националних меншинох - националних заєднїцох на їх язикох.

Члени одбору

 1. Драґан Стєпанович, предсидатeль
 2. Єлена Йованович, заменїк предсидателя
 3. Бадьок Дарко
 4. Проф. др Бранислава Белич
 5. Ленка Ердель
 6. Александар Йованович
 7. Мр Милица Кирчански
 8. Небойша Новакович
 9. Драґана Потпара
 10. Иван Стиєпович
 11. Тихомир Стоякович

Секретар одбору: Весна Батало
Тел: +381 21 487-4153
E-mail: odborobrazovanje@skupstinavojvodine.gov.rs