Одбор за представке и предлоге

Одбор за представке и предлоге разматра представке и предлоге који се упућују Скупштини и предлаже надлежним органима мере и активности за решавање питања изнетих у њима и о томе обавештава подносиоце, разматра извештаје о раду комисија за представке и жалбе локалних самоуправа у Покрајини и друга питања из области представки и предлога значајна за решавање проблема грађана у Покрајини.
О својим запажањима поводом представки и предлога Одбор обавештава Скупштину на њен захтев или по сопственој иницијативи.

 

Чланови одбора

 1. Горан Гонђа, Председник
 2. Сања Жигић, Заменик председника
 3. Александар Зеленски
 4. Марко Каранфиловић
 5. Душан Кораћ
 6. Војислав Кулачанин
 7. Марко Марић
 8. Горан Пауновић
 9. Здравко Симић
 10. Јованка Чолак-Кираљ
 11. Саша Шућуровић

Секретар одбора: Викториа Човић
Tел: +381 21 487-4168
e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs