Folyamodvány– és Javaslatügyi Bizottság

A Folyamodvány– és Javaslatügyi Bizottság megvitatja a Képviselőházhoz intézett folyamodványokat és javaslatokat, valamint az illetékes szerveknek a bennük felvetett kérdések megoldására intézkedéseket és tevékenységeket javasol, és erről értesíti a folyamodókat, megvitatja a Tartomány területén működő helyi önkormányzatok folyamodvány– és panaszügyi bizottságainak munkájáról szóló jelentéseket és a Tartomány polgárai problémáinak megoldása tekintetében jelentős folyamodványok és javaslatok területéről való egyéb kérdéseket.

A Bizottság a folyamodványokkal és javaslatokkal kapcsolatos észrevételeiről a Képviselőház kérelmére vagy saját kezdeményezésére tájékoztatja a Képviselőházat.

A Bizottság tagjai

 1. Goran Gonđa, elnök
 2. Sanja Žigić, elnökhelyettes
 3. Aleksandar Zelenski
 4. Marko Karanfilović
 5. Dušan Korać
 6. Vojislav Kulačanin
 7. Marko Marić
 8. Goran Paunović
 9. Zdravko Simić
 10. Jovanka Čolak-Kiraly
 11. Saša Šućurović

A Bizottság titkára: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs