Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu

Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a iné otázky z oblasti  organizácie, zlepšenia práce orgánov pokrajinskej správy; pokrajinského ombudsmana; majetku pokrajiny; volebného systému v pokrajine;  úradného používania jazykov a písem. Výbor sleduje a analyzuje stav v oblasti lokálnej samosprávy a medziobecnej spolupráce; prerokúva opatrenia a rozvojové programy, ktorými sa podporuje budovanie systému lokálnej samosprávy; podporuje medziobecnú spájanie; prerokúva otázky z oblasti regionálneho rozvoja a zakladania regionálnych rozvojových agentúr a iné otázky z tejto oblasti.

Členovia výboru

 1. Milan Ćuk, Predseda
 2. Aleksandar Đedovac, zástupca predsedu
 3. Predrag Ginculj
 4. Sanja Žigić
 5. Marko Karanfilović
 6. Gordana Kozlovački
 7. Jovan Lazarov
 8. Dr. Goran Latković
 9. Sandra Ristić
 10. Zdravko Simić
 11. Zoran Subotić

Tajomníčka výboru: Duško Radaković
Tel: +381 21 487-4135
E-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs