Одбор за организацију управе и локалну самоуправу

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу разматра предлоге одлука и општих аката, као и друга питања у области организације, унапређења рада органа покрајинске управе; Покрајинског омбудсмана, имовине Покрајине; изборног система у Покрајини; службене употребе језика и писма. Одбор прати и анализира стање у области локалне самоуправе и међуопштинске сарадње; разматра мере и програме развоја којима се подстиче изградња система локалне самоуправе; подстиче међуопштинско повезивање; разматра питања у области регионалног развоја и оснивања Регионалних развојних агенција и друга питања из ове области.

Чланови одбора

 1. Милан Ћук, Председник
 2. Александар Ђедовац, Заменик председника
 3. Предраг Гинцуљ
 4. Сања Жигић
 5. Марко Каранфиловић
 6. Гордана Козловачки
 7. Јован Лазаров
 8. др Горан Латковић
 9. Сандра Ристић
 10. Здравко Симић
 11. Зоран Суботић

Секретар одбора: Душко Радаковић
Tел: +381 21 487-4135
e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs