Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu razmatra predloge odluka i opštih akata, kao i druga pitanja u oblasti organizacije, unapređenja rada organa pokrajinske uprave; Pokrajinskog ombudsmana, imovine Pokrajine; izbornog sistema u Pokrajini; službene upotrebe jezika i pisma. Odbor prati i analizira stanje u oblasti lokalne samouprave i međuopštinske saradnje; razmatra mere i programe razvoja kojima se podstiče izgradnja sistema lokalne samouprave; podstiče međuopštinsko povezivanje; razmatra pitanja u oblasti regionalnog razvoja i osnivanja Regionalnih razvojnih agencija i druga pitanja iz ove oblasti.

Članovi odbora

 1. Milan Ćuk, Predsednik
 2. Aleksandar Đedovac, Zamenik predsednika
 3. Predrag Ginculj
 4. Marko Karanfilović
 5. Gordana Kozlovački
 6. dr Goran Latković
 7. Jovan Lazarov
 8. Sandra Ristić
 9. Zdravko Simić
 10. Zoran Subotić
 11. Sanja Žigić

Sekretar odbora: Duško Radaković
Tel: +381 21 487-4135
e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs