Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврђује истоветност текстова прописа, одлука и општих аката које доноси Скупштина на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком и о томе обавештава Скупштину.
Одбор образује пододборе за језике националних мањина-националних заједница.

Чланови одбора

 1. Илија Маравић, Председник
 2. Весна Прћић, Заменик председника
 3. Акош Елвеђи
 4. Слађана Јовановић
 5. Ласло Кормањош
 6. Јелена Михелчић
 7. Лаура Рајновић Еветовић
 8. Сандра Ристић
 9. Павел Сурови
 10. Александар Фаркаш
 11. Јованка Чолак-Кираљ

Секретар одбора: Велимир Матановић
Tел: +381 21 457-662
e-mail: odboristovetnost@skupstinavojvodine.gov.rs