Odbor za utvrđivanje istovjetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj uporabi

Odbor za utvrđivanje istovjetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj uporabi utvrđuje istovjetnost tekstova propisa, odluka i općih akata koje donosi Skupština na jezicima čija je službena uporaba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom i o tome obavještava Skupštinu.
Odbor obrazuje pododbore za jezike nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica.

Članovi odbora

 1. Ilija Maravić, Predsjednik
 2. Vesna Prćić, Zamjenik predsjednika
 3. Ákos Elvegyi
 4. Slađana Jovanović
 5. László Kormányos
 6. Jelena Mihelčić
 7. Laura Rajnović Evetović
 8. Sandra Ristić
 9. Pavel Surovi
 10. Aleksandar Farkaš
 11. Jovanka Čolak-Kiraly

Tajniк odbora: Velimir Matanović
Tel: +381 21 457-662
E-mail: odboristovetnost@skupstinavojvodine.gov.rs