Potpredsednici Skupštine

Potpredsednik Skupštine pomaže predsedniku Skupštine u vršenju poslova iz njegovog delokruga i obavlja poslove koje mu predsednik poveri.

Predsednika Skupštine, u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju funkciju, zamenjuje potpredsednik koga predsednik Skupštine odredi, a ukoliko ga predsednik Skupštine ne odredi, zamenjuje ga najstariji potpredsednik, ako Skupština ne odluči da ga zamenjuje neki drugi potpredsednik.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u sazivu 2016–2020. godine ima sedam potpredsednika: