Pokrajinsko vijeće za sigurnost

Pokrajinsko vijeće za sigurnost je savjetodavno-stručno tijelo u okviru sustava sigurnosti Republike Srbije koje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i petnaest članova.

Funkciju predsjednika Vijeća obavlja predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Funkciju zamjenika predsjednika Vijeća, obavlja potpredsjednik Pokrajinske vlade. Članovi Vijeća su: Pokrajinski pučki pravobranitelj, članovi Pokrajinske vlade - pokrajinski tajnici za: obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice; međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu; zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju; urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša; šest zastupnika Skupštine AP Vojvodine s tim da su četiri člana iz Odbora za sigurnost Skupštine AP Vojvodine i tri člana Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije.

Vijeće se obrazuje u cilju unapređenja prevencije na suzbijanju kriminaliteta, podizanja sigurnosne kulture građana, poboljšanja ukupne sigurnosti građana, kao i stalne procjene sigurnosnog stanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

U ostvarivanju ciljeva zadaci Vijeća su da: obavlja odgovarajuće procjene sigurnosnog ambijenta na razini Pokrajine i ukazuje na njegove potrebe, donosi smjernice za akcijsko djelovanje na prevenciji suzbijanja kriminala i drugih štetnih pojava i događaja na razini Pokrajine, obavlja procjenu potrebnih resursa za realiziranje svojih aktivnosti i predlaže način njihovog osiguravanja, pruža pomoć tijelima lokalne samouprave na unapređenju sigurnosti, aktivno sudjeluje u praćenju, procjeni, usmjeravanju i evaluaciji razvoja Projekta "Sigurna zajednica" na području Pokrajine i najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine o svom radu i procjeni sigurnosnog ambijenta na razini Pokrajine.

Temeljem članka 7. stavak 1. Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni list APV", broj: 28/2014) i čl. 4. Odluke o obrazovanju Pokrajinskog vijeća za sigurnost ("Službeni list APV" broj: 54/2014 i 43/2016), Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, donijela je Odluku o izboru članova pokrajinskog vijeća za sigurnost.

 

U Pokrajinsko vijeće za sigurnost imenuju se:

Za predsjednika Vijeća:

 • István Pásztor, predsjednik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine;

Za zamjenika predsjednika Vijeća:

 • Djordje Milićević, potpredsjednik Pokrajinske vlade;

Za članove Vijeća:

 • Prof. dr. Zoran Pavlović, Pokrajinska zaštitnica građana – Pučka pravobraniteljica;
 • Mihály Nyilas, potpredsjednik Pokrajinske vlade i pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-zajednice;
 • Ognjen Bjelić, pokrajinski tajnik za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu;
 • Vladimir Galić, pokrajinski tajnik za urbanizam i zaštitu okoliša;
 • Doc. dr. Zoran Gojković, pokrajinski tajnik za zdravstvo;
 • Predrag Vuletić, pokrajinski tajnik za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolova;
 • Miroslav Španović, Odbor za sigurnost;
 • Vojislav Kulačanin, Odbor za sigurnost;
 • Bojan Kostreš, Odbor za sigurnost;
 • Bore Kutić,  Odbor za sigurnost;
 • Rajko Mijović, zastupnik u Skupštini AP Vojvodine;
 • Radomir Kuzmanović, zastupnik u Skupštini AP Vojvodine;
 • Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije;
 • Golub Gačević, zamjenik načelnika Uprave policije;
 • Milorad Šušnjić, načelnik policijske uprave Novi Sad.

Kontakt

Poslove tajnika Vijeća obavlja: Mirko Pisarić

Tel:  +381 21 487-4860 

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs