A Tartományi Biztonsági Tanács

A Tartományi Biztonsági Tanács tanácsadó szakmai testület a Szerb Köztársaság biztonsági rendszer keretében, amely elnökből, helyetteselnökből és tizenöt tagból áll.

A Tanács elnökének tisztségét Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke tölti be. A Tanács elnökhelyettesének tisztségét a Tartományi Kormány alelnöke látja el. A Tanács tagjai: a tartományi ombudsman, a Tartományi Kormány tagjai – az oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi; a régióközi együttműködési és helyi önkormányzati; az egészségügyi, szociálpolitikai és demográfiai; a településrendezési, építkezési és környezetvédelmi tartományi titkárok, Vajdaság AT Képviselőházának hat képviselője azzal, hogy négy Vajdaság AT Képviselőháza Biztonsági Bizottságának tagja és három tag a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumából.

A Tanács azzal a céllal alakul, hogy fejlessze a bűnözés megelőzését, emelje a polgárok biztonsági kultúrájának szintjét, fokozza a polgárok általános biztonságát és állandóan figyelemmel kísérje a biztonsági helyzetet Vajdaság Autonóm Tartományban.

A Tanács feladatai e célok elérése érdekében a következők: megfelelő módon értékeli a biztonsági légkört a Tartomány szintjén, és rámutat az igényekre; irányelveket dolgoz ki a bűnözés, illetve a Tartomány szintjén megnyilvánuló egyéb káros jelenségek és események leküzdését célzó megelőzésben való tevékeny részvételre; felméri a tevékenységének végrehajtásához szükséges tartalékokat és javasolja biztosításuk módját; segítséget nyújt a helyi önkormányzati szerveknek a biztonság fokozásában; tevékenyen részt vesz a Biztonságos Közösség elnevezésű projektumnak a Tartomány területén való figyelemmel kísérésében, felmérésében, irányításában és értékelésében; évente legalább egyszer munkájáról és a Tartomány biztonsági légkörének felméréséről jelentést terjeszt Vajdaság AT Képviselőháza elé.

A Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházáról szóló tartományi képviselőházyi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 28/2014. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése  és A Tartományi Biztonsági Tanács megalapításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014. és 43/2016. szám) 4. szakasza alapján Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza Határozatot hozott  A tartományi Biztonsági Tanács tagjainak megválasztásáról.

 

Vajdaság Autonóm Tartományának Képviselőháza a Tartományi Biztonsági Tanácsba kinevezi:

A tanács elnöke:

 • Pásztor István, Vajdaság Autonóm Tartományának Képviselőházának elnöke;

A tanács helyetteselnöke:

 • Đorđe Milićević, a Tartományi Kormány alelnöke;

A tanács tagjai:

 • Dr. Zoran Pavlović professzor, tartományi polgári jogvédő - ombudsman;
 • Nyilas Mihály, a Tartományi Kormány alelnöke és tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkár;
 • Ognjen Bjelić, tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár;
 • Vladimir Galić, tartományi településrendezési és környezetvédelmi titkár;
 • Dr. Zoran Gojković doc., tartományi egyészségügyi titkár;
 • Predrag Vuletić, tartományi szociálpolitikai, demográfiai és nemi egyenjogúsági titkár;
 • Miroslav Španović, Biztonsági Bizottság;
 • Vojislav Kulačanin, Biztonsági Bizottság;
 • Bojan Kostreš, Biztonsági Bizottság;
 • Bore Kutić,  Biztonsági Bizottság;
 • Rajko Mijović, Vajdaság AT Képviselőházának képviselője;
 • Radomir Kuzmanović, Vajdaság AT Képviselőházának képviselője;
 • Zvezdan Radojković, rendőrségi segédigazgató;
 • Golub Gačević, a Rendőrkapitányság főnökhelyettese;
 • Milorad Šušnjić, az újvidéki Rendőrkapitányság vezetője.

Kapcsolattartó:

A Tanács titkári teendőit : Mirko Pisarić látja el.

Tel:  +381 21 487-4860 

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs