Consiliul Provincial pentru Securitate

Consiliul Provincial pentru Securitate este organism consultativ-de specialitate în cadrul sistemului de securitate al Republicii Serbia care are preşedinte, locţiitor al preşedintelui şi cincisprezece membri.

Preşedintele Adunării Provinciei Autonome Voivodina exercită funcţia de preşedinte al Consiliului. Vicepreşedintele Guvernului Provincial exercită funcţia de locţiitor al preşedintelui Consiliului. Membri ai Consiliului sunt: Ombudsmanul Provincial, membrii Guvernului Provincial – secretarii provinciali pentru: educaţie, administraţie şi comunităţile naţionale; cooperarea interregională şi autoguvernarea locală; sănătate, politica socială şi demografie; urbanism, construcţii şi protecţia mediului; şase deputaţi ai Adunării P.A. Voivodina, cu specificarea că patru membri sunt din Comitetul pentru Securitate al Adunării P.A. Voivodina şi trei membri ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Serbia.

Consiliul se înfiinţează cu scopul avansării prevenţiei combaterii criminalităţii, ridicării nivelului culturii de securitate a cetăţenilor, îmbunătăţirii securităţii totale a cetăţenilor, precum şi evaluării permanente a stării securităţii în Provincia Autonomă Voivodina.

În realizarea scopurilor, sarcinile Consiliului sunt: de a efectua evaluări corespunzătoare a ambianţei de securitate la nivelul Provinciei şi de a indica asupra nevoilor acesteia, de a adopta direcţiile de acţiune la prevenţia combaterii criminalităţii şi a altor apariţii şi evenimente la nivelul Provinciei, de a efectua evaluarea resurselor necesare pentru realizarea activităţilor sale şi de a propune modul de asigurare a acestora, de a acorda ajutor organelor autoguvernării locale la avansarea securităţii, de a participa activ la urmărirea, evaluarea, orientarea şi evaluarea dezvoltării Proiectului «Comunitatea în siguranţă» în teritoriul Provinciei şi cel puţin o dată pe an de a prezenta raport Adunării Provinciei Autonome Voivodina cu privire la activitatea sa şi de a evalua ambianţa de securitate la nivelul Provinciei.

În baza articolului 7 alineatul 1 din Hotărârea Adunării Provinciei privind Adunarea Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", numărul: 28/2014) şi art. 4 din Hotărârea privind înfiinţarea Consiliului Provincial pentru Securitate ("Buletinul oficial al P.A.V." numerele: 54/2014 şi 43/2016), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina,a adoptat Hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului Provincial pentru Securitate.

 

În Consiliul Provincial pentru Securitate se numesc:

Preşedinte al Consiliului:

 • Pásztor István, preşedintele Adunării Provinciei Autonome Voivodina;

Locţiitor al preşedintelui Consiliului:

 • Đorđe Milićević, vicepreşedinte al Guvernului Provincial;

Membri ai Consiliului:

 • prof. dr. Zoran Pavlović, Protectorul Provincial al Cetăţenilor- Ombudsman;
 • Nyilas Mihály, vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale–comunităţile naţionale;
 • Ognjen Bjelić, secretar provincial pentru dezvoltarea regională, cooperarea interregională şi autoguvernarea locală;
 • Vladimir Galić, secretar provincial pentru urbanism şi protecţia mediului;
 • Doc. dr. Zoran Gojković, secretar provincial pentru sănătate;
 • Predrag Vuletić, secretar provincial pentru politica socială, demografie şi egalitatea de şanse;
 • Miroslav Španović, Comitetul pentru securitate;
 • Vojislav Kulačanin, Comitetul pentru securitate;
 • Bojan Kostreš, Comitetul pentru securitate;
 • Bore Kutić,Comitetul pentru securitate;
 • Rajko Mijović, deputat în Adunarea P.A. Voivodina;
 • Radomir Kuzmanović, deputat în Adunarea P.A. Voivodina;
 • Zvezdan Radojković, director adjunct al poliţiei;
 • Golub Gačević, locţiitor al şefului Direcţiei de Poliţie;
 • Milorad Šušnjić, şeful Direcţiei Poliţiei Novi Sad.

Contact:

Activităţi de secretar al Consiliului efectuează : Mirko Pisarić

Tel: +381 21 487-4860 

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs