Pokrajinská rada pre bezpečnosť

Pokrajinská rada pre bezpečnosť je poradno-odborné teleso v rámci bezpečnostného systému Srbskej republiky, ktoré má predsedu, zástupcu predsedu a pätnástich členov.

Funkciu predsedu rady vykonáva predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Funkciu zástupcu predsedu rady vykonáva podpredseda pokrajinskej vlády. Členovia rady sú: pokrajinský ombudsman, členovia pokrajinskej vlády – pokrajinskí tajomníci pre: vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá; medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu; zdravotníctvo, sociálnu politiku a demografiu; urbanizmus, staviteľstvo a ochranu životného prostredia; šiesti poslanci Zhromaždenia AP Vojvodiny s tým, že sú štyria členovia Výboru pre bezpečnosť Zhromaždenia AP Vojvodiny a traja členovia z Ministerstva vnútorných vecí Republiky Srbsko.

Rada sa zriaďuje s cieľom zveľadiť prevenciu na zamedzení kriminality, zvýšiť bezpečnostnú kultúru občanov, zlepšiť celkovú bezpečnosť občanov a stále posudzovať bezpečnostný stav v Autonómnej pokrajine Vojvodine.

Pri uskutočnňovaní cieľov úlohy rady sú takéto: vykonáva zodpovedajúce posudky o bezpečnosti na úrovni pokrajiny a poukazuje na súvisiace potreby, vynáša smernice pre akčné pôsobenie zamerané na prevenciu zamedzovania kriminality a iných škodlivých javov a udalosti na úrovni pokrajiny, posudzuje potrebné zdroje na realizáciu svojich aktivít a navrhuje spôsob ich zabezpečovania, poskytuje pomoc orgánom lokálnej samosprávy na zveľadení bezpečnosti, aktívne sa zúčastňuje na sledovaní, posudzovaní, usmerňovaní a evalvácii rozvoja projektu Bezpečná spoločnosť na území pokrajiny a aspoň raz ročne podáva Zhromaždeniu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny správu o svojej práci a posudok o bezpečnosti v pokrajine.

Podľa článku 7 odsek 1 Pokrajinského parlamentného uznesenia o Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 28/14) a článku 4 Uznesenia o zriadení Pokrajinskej rady pre bezpečnosť (Úradný vestník APV číslo 54/14 a 43/16) Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vynieslo Uznesenie o voľbe členov Pokrajinskej rady pre bezpečnosť.

 

Do Pokrajinskej rady pre bezpečnosť sa menujú:

Za predsedu rady:

 • István Pásztor, predseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;

Za zástupcu predsedu rady:

 • Djordje Milićević, podpredseda Pokrajinskej vlády;

Za členov rady:

 • prof. Dr. Zoran Pavlović, pokrajinská ochrankyňa občanov-ombudsmanka,
 • Mihály Nyilas, podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev,
 • Ognjen Bjelić, pokrajinský tajomník regionálneho rozvoja, medziregionálnej spolupráce a lokálnej samosprávy,
 • Vladimir Galić, pokrajinský tajomník urbanizmu a ochrany životného prostredia,
 • Doc. Dr. Zoran Gojković, pokrajinský tajomník zdravotníctva,
 • Predrag Vuletić, pokrajinský tajomník sociálnej politiky, demografie a rovnosti pohlaví,
 • Miroslav Španović, Výbor pre bezpečnosť,
 • Vojislav Kulačanin, Výbor pre bezpečnosť,
 • Bojan Kostreš, Výbor pre bezpečnosť,
 • Bore Kutić,  Výbor pre bezpečnosť,
 • Rajko Mijović, poslanec Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 • Radomir Kuzmanović, poslanec Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
 • Zvezdan Radojković, asistent riaditeľa polície;,
 • Golub Gačević, zástupca riaditeľa policajnej správy;,
 • Milorad Šušnjić, náčelník Policajnej správy Nový Sad.

Kontakt

Úkony tajomníka rady vykonáva : Mirko Pisarić

Tel:  +381 21 487-4860 

e-mail: mpisaric@skupstinavojvodine.gov.rs