Zelena parlamentarna skupina

Zelena parlamentarna skupina je neformalna skupina koju čine zastupnici u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, posvećeni temi zaštite okoliša i održivom razvoju. Članstvo zastupnika u Zelenoj parlamentarnoj skupini je dragovoljno i nije ograničeno brojem članova.

Rad Zelene parlamentarne skupine uređen je Poslovnikom o radu Zelene parlamentarne skupine. Plan rada će biti sačinjen u suradnji s organizacijama civilnog društva koje su aktivne u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja.

Rad u Zelenoj parlamentarnoj skupini omogućava zastupnicima da:

 • utječu na formuliranje i donošenje propisa iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja koji su u nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • unaprijede svoja znanja iz oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja;
 • surađuju sa zastupnicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u skupštinama zemalja regije;
 • se povežu s organizacijama civilnog društva aktivnim u zaštiti okoliša i održivog razvoja.

Poslovnikom Zelene parlamentarne skupine uređuje se: sastav, sjedište, ciljevi, javnost rada, prava i obveze članova, izbor članova Predsjedništva Zelene parlamentarne skupine, trajanje mandata članova Predsjedništva Zelene parlamentarne skupine, sazivanje i održavanje sjednica i način odlučivanja na sjednicama, kao i druga pitanja od značaja za rad Zelene parlamentarne skupine.

Rad Zelene parlamentarne skupine je javan. Javnost rada se ostvaruje kroz organiziranje javnih skupova, tribina, seminara, sudjelovanja na okruglim stolovima, kroz objavljivanje informacija o radu na web-stranici Skupštine AP Vojvodine, kroz mogućnost da na navedenoj web-stranici, građani postavljaju pitanja i predlažu inicijative zastupnicima koji sudjeluju u radu Zelene parlamentarne skupine.

Zelena parlamentarna skupina, sukladno svojim programskim ciljevima, može uspostavljati suradnju s političkim strankama, udrugama i drugim oblicima organiziranja u zemlji i u regiji.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Zelene parlamentarne mreže. Predsjedništvo ima predsjednika, zamjenika i člana koji se biraju na prijedlog Predsjednika Skupštine AP Vojvodine, iz redova članova Zelene parlamentarne skupine. Zelena parlamentarna skupina ima tajnika koji pomaže predsjedniku Predsjedništva u organizaciji i sazivanju sjednica.

 

Poslovnik o radu Zelene parlamentarne skupine *
 
 

Zelena parlamentarna skupina

 • Branislava Jeftić - predsjednica Predsjedništva Zelene parlamentarne skupine
 • Ljubodrag Miščević - zamjenik predsjednice Predsjedništva Zelene parlamentarne skupine
 • Aleksandar Jovanović - član Predsjedništva Zelene parlamentarne skupine

Članovi Zelene parlamentarne skupine:

 • Jelena Balašević
 • dr Željko Vidović
 • Milan Vlaisavljević
 • dr Tatiana Vujačić
 • Goran Gonđa
 • Aleksandra Đanković
 • Aleksandar Đedovac
 • Sanja Žigić
 • Aleksandar Zelenski
 • Damir Zobenica
 • Jelena Jovanović
 • Slađana Jovanović
 • Marko Karanfilović
 • mr Milica Kirćanski
 • Matija Kovač
 • Robert Kolar
 • mr Arsen Kurjački
 • Jovan Lazarov
 • Stojanka Lekić
 • Milorad Lemić
 • Rajka Lučar
 • Dejan Maksimović
 • dr Predrag Matejin
 • Stanka Mihajlov
 • Dejan Mihaljica
 • Patyi Lajos
 • Predrag Petrović
 • Miroslav Rodić
 • Snežana Sedlar
 • mr Маја Sedlarević
 • Dmitar Stanišić
 • dr Ivan Stijepović
 • Dušan Stipanović
 • Tihomir Stojaković
 • Mia Strajin
 • Zoran Subotić
 • Pavel Surovy
 • Vučeta Tošković
 • Jovanka Čolak-Kiraly
 • mr Мiroslav Španović
 
AKTIVNOSTI ZELENE PARLAMENTARNE SKUPINE

  

Kontakt: 

Poslove tajnika neformalne skupine obavlja: Viktoria Čović

Tel: +381 21 487 414 68

e-mail: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Adresa: Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona bb

21101 Novi Sad

Republika Srbija

*Napomena: Tekstovi su na srpskom jeziku.