Zöldek Parlamenti Csoportja

A Zöldek Parlamenti Csoportja Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának a környezetvédelem és fenntartható fejlődés témája mellett kiálló képviselőiből álló nem formális csoport. A Zöldek Parlamenti Csoportja-beli tagság önkéntes, a tagok létszáma nem korlátozott.

A Zöldek Parlamenti Csoportja működését a Zöldek Parlamenti Csoportjának ügyrendje szabályozza. A munkaterv kidolgozására a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetekkel megvalósított együttműködés útján kerül sor.

A Zöldek Parlamenti Csoportjában kifejtett munka lehetővé teszi a képviselők számára, hogy:

 • kihassanak Vajdaság Autonóm Tartomány hatáskörébe tartozó és a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területére vonatkozó jogszabályok megfogalmazására és meghozatalára;
 • bővítsék környezetvédelmi és fenntartható fejlődési ismereteiket;
 • együttműködjenek a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése és a régió országainak parlamenti képviselőivel;
 • kapcsolatot teremtsenek a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetekkel.

A Zöldek Parlamenti Csoportjának ügyrendje a következő kérdéseket szabályozza: a Zöldek Parmaneti Csoportjának összetételét, székhelyét, célkitűzéseit, munkanyilvánosságát, a tagok jogait és kötelezettségeit, az Elnökség tagjainak megválasztását, a Zöldek Parlamenti Csoport elnökségi tagjai mandátumának időtartamát, az ülések összehívását és megtartását, az üléseken való döntéshozatal módját, valamint a Zöldek Parlamenti Csoportja működése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket.

A Zöldek Parlamenti csoportjának működése nyilvános. A működés nyilvánossága nyilvános összejövetelek, tribünök, szemináriumok szervezése, kerekasztali beszélgetéseken való részvétel, a munkára vonatkozó információknak Vajdaság AT Képviselőházának honlapján való közzététel révén valósul meg, ami lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a Zöldek Parlamenti Csoportjának munkájában résztvevő képviselőknek az említett honlapon a polgárok kérdéseket tegyenek fel és kezdeményezéseket javasoljanak.

Programjellegű céljaival összhangban, a Zöldek Parlamenti Csoportja együttműködést alakíthat ki a politikai pártokkal, egyesületekkel és egyéb hazai és régióbeli szervezetekkel.

Az Elnökség a Zöldek Parlamenti Csoportjának a végrehajtó szerve. Az Elnökség elnökből, elnökhelyettesből és tagból áll, akiket Vajdaság AT Képviselőháza elnökének javaslata alapján kell megválasztani a Zöldek Parlamenti Csoportja soraiból. A Zöldek Parlamenti Csoportjának van titkára, aki segít az Elnökség elnökének az ülések megszervezése és összehívása korül.

 

A Zöldek Parlamenti Csoportjának ügyrendje *
 
 

Zöldek Parlamenti Csoportja

 • Branislava Jeftić - A Zöld Parlamenti Csoport Elnökségének elnöknője
 • Ljubodrag Miščević - A Zöld Parlamenti Csoport Elnökségének helyettes elnöke
 • Aleksandar Jovanović - A Zöld Parlamenti Csoport Elnökségének tagja

A Zöld Parlamenti Csoport tagjai:

 • Jelena Balašević
 • Dr. Željko Vidović
 • Milan Vlaisavljević
 • dr Tatiana Vujačić
 • Goran Gonđa
 • Aleksandra Đanković
 • Aleksandar Đedovac
 • Sanja Žigić
 • Aleksandar Zelenski
 • Damir Zobenica
 • Jelena Jovanović
 • Slađana Jovanović
 • Marko Karanfilović
 • Milica Kirćanski magiszter
 • Matija Kovač
 • Robert Kolar
 • Arsen Kurjački magiszter
 • Jovan Lazarov
 • Stojanka Lekić
 • Milorad Lemić
 • Rajka Lučar
 • Dejan Maksimović
 • Dr. Predrag Matejin
 • Stanka Mihajlov
 • Dejan Mihaljica
 • Patyi Lajos
 • Predrag Petrović
 • Miroslav Rodić
 • Snežana Sedlar
 • Маја Sedlarević magiszter
 • Dmitar Stanišić
 • Dr. Ivan Stijepović
 • Dušan Stipanović
 • Tihomir Stojaković
 • Mia Strajin
 • Zoran Subotić
 • Pavel Surovy
 • Vučeta Tošković
 • Jovanka Čolak-Kiraly
 • Мiroslav Španović magiszter
 
A ZÖLDEK PARLAMENTI CSOPORT TEVÉKENYSÉGEI

  

Kapcsolat: 

A nem formális csoport titkári teendőit Čović Viktoria látja el.

Tel: +381 21 487 41 68

e-mail: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Cím: Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Vladike Platona bb

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság

* Megjegyzés: A szövegek szerb nyelvűek.