12. 10. 2017.15. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

U četvrtak, 12. oktobra 2017. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 10.00 časova, biće održana 15. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2017. GODINU U PERIODU JANUAR – JUN 2017. GODINE;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DODELI GODIŠNjEG PRIZNANjA U OBLASTI SPORTA;

3.PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA INKLUZIJU ROMA;

4.PREDLOG ZAKLjUČAKA (PODNOSILAC POSLANIČKA GRUPA LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE);

5.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „VODE VOJVODINE“ NOVI SAD, ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA;

6.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN, ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM ZAKLjUČKA.