09. 11. 2018.Седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине

У петак, 9. новембра 2018. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине, са почетком у 12,00 часова, биће одржана 17. седница Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“.

 

 

Молимо да извештавате.