27. 05. 2019.Седница Одбора за прописе

У понедељак, 27. маја 2019. године, у сали на другом спрату зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 10,00 часова, биће одржана 29. седница Одбора за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ;
  2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕНОШЕЊУ ОДРЕЂЕНИХ ОВЛАШЋЕЊА НА ПОКРАЈИНСКУ ВЛАДУ КОЈА ИМА СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА;
  3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ;
  4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА РАЗВОЈ СЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ;
  5. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

 

 

Молимо да извештавате.