Potpredsednica Sedlar na danima evropske baštine u Baču

15. 09. 2018. Potpredsednica Sedlar na danima evropske baštine u Baču

Bač/Novi Sad, 15. septembar - Potpredsednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Snežana Sedlar, prisustvovala je danas u Baču obeležavanju "Dana evropske baštine", koji su ove godine obeleženi 16 put zaredom u toj opštini, sa ciljem da se bačko kulturno dobro i nasleđe predstavi kao deo zajedničke evropske kulturne baštine. Pod sloganom: „Evropska godina kulturnog nasleđa - umetnost deljenja“, ovogodišnji Dani | ceo tekst

Potpredsednik Zobenica na Crnomorskom samitu AER-a

06. 09. 2018. Potpredsednik Zobenica na Crnomorskom samitu AER-a

Novi Sad/Odesa, 06. septembar – Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Damir Zobenica, koji je i potpredsednik Skupštine evropskih regija (AER), učestvuje u ukrajinskom gradu Odesa na 7. Crnomorskom samitu u organizaciji AER, kome pored predstavnika AER i evropskih institucija prisustvuje i bivši predsednik Republike Francuske Nikola Sarkozi.

Ovogodišnji AER-ov Crnomorski samit posvećen je sinergiji Crnog mora i Dunava, | ceo tekst

Održana 24. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

18. 09. 2018. Održana 24. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 18. septembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 24. sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinske poslanice i poslanici izjašnjavali su se o dvanaest tačaka utvrđenog dnevnog reda današnje sednice. Na početku sednice, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o Pokrajinskom antikorupcijskom planu. Na sednici su donete: Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske | ceo tekst

Saopštenje sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

17. 09. 2018. Saopštenje sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 17. septembar – Uoči održavanja 24. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zakazane za utorak 18. septembar, danas su u pokrajinskom parlamenru održane sednice tri skupštinska odbora.

Na svojoj 20. sednici, Odbor za budžet i finansije razmotrio je i usvojio Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar - jun 2018. godine. | ceo tekst

Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

14. 09. 2018. Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Novi Sad, 14. septembar - Na svojoj 16. sednici, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“, Novi Sad, Predlog pokrajinske | ceo tekst

Održana sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost

14. 09. 2018. Održana sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost

Novi Sad, 13. septembar – Na svojoj 10. sednici, Odbor za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmatrao je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Odbor predlaže Skupštini da razmotri predlog i donese pokrajinsku skupštinsku odluku o broju i prostornom rasporedu javnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. | ceo tekst

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Deputaţii

Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile directe...

Detaliat

Statutul P.A.V.

Statutul Provinciei Autonome Voivodina

Detaliat

Actele adoptate

Baza actelor conţine hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri, rezoluţii, declaraţii, recomandări, concluzii...

Detaliat

Galeria

Galeria fotografiilor

Detaliat