Članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine APV na 5. Nacionalnoj konferenciji ŽPM

15. 12. 2017. Članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine APV na 5. Nacionalnoj konferenciji ŽPM

Novi Sad/Beograd, 15. decembar – Pokrajinske poslanice i članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine učestvovale su danas u Beogradu u radu pete Nacionalne konferencije Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine Republike Srbije. 

Na konferenciji, organizovanoj sa ciljem da se predstave rezultati i primeri dobre prakse umrežavanja mehanizama rodne ravnopravnosti, učestvovalo je više od 500 učesnica i učesnika iz svih krajeva Republike Srbije. | ceo tekst

Potpredsednica Đanković na uručenju godišnjih nagrada i stipendija Fonda „Slađana Đorđević“

15. 12. 2017. Potpredsednica Đanković na uručenju godišnjih nagrada i stipendija Fonda „Slađana Đorđević“

Novi Sad, 15. decembar 2017. godine – Pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine i potpredsednice Skupštine Aleksandre Đanković, danas su u skupštinskom Klubu poslanika tradicionalno jedanaesti put zaredom, svečano uručene nagrade i stipendije Fonda "Slađana Đorđević". U prisustvu osnivača Fonda, porodice tragično nastradale studentkinje stomatologije Slađane Đorđević u čiju čast je 1994. godine osnovan Fond koji pomaže | ceo tekst

Održana Sednica Odbora za predstavke i predloge

14. 12. 2017. Održana Sednica Odbora za predstavke i predloge

Novi Sad, 14. decembar 2017. godine - Odbor za predstavke i predloge Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 6. po redu sednicu u aktuelnom sazivu. Odbor je na sednici razmatrao predstavke i predloge koje su građanke i građani u prethodnom periodu uputili tom Odboru. 

Članice i članovi Odbora su se upozanli sa dosadašim aktivnostima i preduzetim merama od strane nadležnih organa kojima se Odbor | ceo tekst

Uručena uverenja polaznicima Programa „Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova“

14. 12. 2017. Uručena uverenja polaznicima Programa „Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova“

Novi Sad, 14. decembar – Na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu danas su svečano uručena uverenja polaznicima koji su uspešno završili specijalistički Program „Upravljanje regionalnim razvojem putem EU fondova“, a koji u saradnji sa Ekonomskim fakultetom sprovodi Fond „Evropski poslovi“AP Vojvodine.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, koji je i predsednik UO Fonda „Evropski poslovi“ | ceo tekst

Odbor za poljoprivredu održao sednicu u Bačkom Monoštoru

13. 12. 2017. Odbor za poljoprivredu održao sednicu u Bačkom Monoštoru

Novi Sad/Bački Monoštor, 13. decembar - Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 16. po redu sednicu u Bačkom Monoštoru. Održavanjem sednice van sedišta Odbora, nastavljena je dobra praksa u radu Odbora sa ciljem da se što bolje sagleda stanje u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i da se pruži podrška u skladu sa nadležnostima i mogućnostima Odbora. | ceo tekst

U Vrbasu i Odžacima održane tribine „ Zajedno protiv nasilja nad ženama“

07. 12. 2017. U Vrbasu i Odžacima održane tribine „ Zajedno protiv nasilja nad ženama“

Novi Sad/Vrbas/Odžaci, 07. decembar - Današnjom organizacijom tribina pod nazivom „Zajedno protiv nasilja nad ženama“, u Vrbasu i u Odžacima, Ženska parlamentrana mreža i Odbor za ravnopravnost polova nastavili su kontinurano da rade na uspostavljanju i osnaživanju saradnje među mehanizmima rodne ravnopravnosti u lokalnim samoupravama, a u cilju što efikasniije zajedničke borbe protiv nasilja nad ženama i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. | ceo tekst

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny je zastupiteľské teleso občanov, ktoré vynáša predpisy pre vykonávanie zákonov a iných predpisov a normatívnych aktov Republiky Srbska, ktorých vykonávanie bolo zverené Zhromaždeniu, ako aj uznesenia a iné normatívne akty zo svojej príslušnosti. Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny má 120 poslancov ktorí sa volia na priamych voľbách, tajným hlasovaním, podľa proporcionálnej volebnej sústavy, na obdobie štyroch rokov... podrobnejšie

Poslanci

Zhromaždenie AP Vojvodiny má 120 poslancov, ktorí sa volia na priamych voľbách...

Podrobnejšie

Štatút APV

Štatút Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Podrobnejšie

Vynesené akty

Databáza aktov obsahuje pokrajinské parlamentné uznesenia, uznesenia, rezolúcie, deklarácie, odporúčania, závery...

Podrobnejšie

Galéria

Galéria fotografií

Podrobnejšie