22. 11. 2022.Одржана 19. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine APVНови Сад, 22. новембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој 19. седници, двотрећинском већином од укупног броја посланика, донела је Одлуку о избору Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. За Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, изабрана је доц. др Драгана Ђорић, доктор правних наука из Новог Сада. Након избора, доц. др Драгана Ђорић положила је заклетву у Скупштини АП Војводине.

Председник и потпредседници Скупштине Аутономне покрајине Војводине честитали су новоизабраном Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману доц. др Драгани Ђорић на избору и пожелели јој успешан рад.

Скупштина је на данашњој седници усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у периоду јануар – септембар 2022. године. 

Sednica Skupštine APV

Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година, у периоду јануар-септембар 2022. године, износе 77.585.736.936,70 динара, односно 81,51% од укупно планираних 95.182.183.017,59 динара на годишњем нивоу. Расходи и издаци у периоду јануар – септембар 2022. године, извршени су у износу од 60.704.145.619,36 динара, односно 63,78% у односу на план.

У наставку седнице донете су: Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење, Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Јегричка“ и Покрајинска скупштинска одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“.

Sednica Skupštine APV

На данашњој седници су размотрени и усвојени: Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2021. године и Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2021. годину. Донета је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.