početna
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.

25. 06. 2015.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 25. jul – Na današnjoj sednici Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju članovi Odbora razmatrali su Izveštaj o poslovanju Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine koji je predstavio direktor Fonda Siniša Lazić. Odbor j edoneo zaključak da Skupština AP Vojvodine razmotri i prihvati | ceo tekst

25. 06. 2015.Održana tribina „Vojvodina u Srbiji“

Novi Sad, 25. jun – U organizaciji Društva za istinu o NOB i Jugoslaviji – Odbor za Vojvodinu, danas je u Skupštini AP Vojvodine održana posećena tribina pod nazivom „Vojvodina u Srbiji“. Ova manifestacija održana je povodom obeležavanja 70. godišnjice od odluke Skupštine | ceo tekst

23. 06. 2015.Održana zajednička sednica odbora za ravnopravnost polova i informisanje

Novi Sad, 23. jun – Članovi odbora za ravnopravnost polova i informisanje održali su danas zajedničku sednicu na kojoj je šefica odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dubravka Valić Nedeljković održala prezentaciju istraživanja koje je radila Novosadska novinarska škola. | ceo tekst

22. 06. 2015.Delegacija Skupštine APV na Trećoj konferenciji parlamentaraca Dunavskog regiona

Beograd/Novi Sad, 22. jun – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, pokrajinski poslanik Predrag Matejin i sekretar Skupštine APV Milorad Gašić učestvovali su tokom vikenda na Trećoj konferenciji parlamentaraca Dunavskog regiona, čiji je ovogodišnji organizator i pokrovitelj Narodna skupština Republike Srbije. | ceo tekst

19. 06. 2015.Potpredsednica Belić na konferenciji „Pristupačni gradovi-zajedno ka Evropi bez barijera“

Lisabon/Novi Sad, 19. jun - Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Branislava Belić učestvuje na međunarodnoj konferenciji posvećenoj inkluziji osoba sa invaliditetom u gradskim sredinama. Konferenciju koja se održava u Lisabonu ,u organizaciji Eurositija prati veliki broj predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti. Ovom prilikom | ceo tekst