početna
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional şi majoritar, pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.

19. 09. 2014.Izveštaj sa sednica skupštiniskih odbora


Novi Sad, 19. septembar 2014. godine – U Skupštini AP Vojvodine održane su sednice Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbora za propise. Odbori su na svojim sednicama razmatrali predloge pokrajinskih skupštinskih odluka koje su predložene za dnevni red naredne sednice pokrajinske Skupštine, zakazane za utorak 23. septembar 2014. godine.

U pitanju su Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj | ceo tekst

17. 09. 2014.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže Skupštine APV

Novi Sad, 17. septembar 2014. godine - Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održala je sednicu na kojoj je razmotrila i usvojila četvoromesečni Izveštaj o radu te mreže u periodu od februara do juna ove godine.
Na sednici je donet plan aktivnosti Ženske parlamentarne mreže za naredni period. Između ostalog, predviđeno je uspostavljanje bliže saradnje sa Ženskom parlamentarnom mrežom Narodne skupštine | ceo tekst

17. 09. 2014.Otvorena farma za uzgoj jelena lopatara i prvi reprocentar za proizvodnju divljih svinja

Novi Sad, 17. septembar – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i direktorica Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Marta Takač danas su otvorili farmu za uzgoj jelena lopatara u okviru lovišta Ristovača kod Bača, kao i prvi reprocentar za proizvodnju divljih svinja na području Srbije u lovištu Kamarište. | ceo tekst

17. 09. 2014.Održana sednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine APV

Novi Sad, 17. septembar 2014. godine – Odbor za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine održao je sednicu na kojoj se upoznao sa Programom za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2014. do 2020. godine, sa osvrtom na konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sednici su pored članica i članova Odbora, prisustvovale | ceo tekst

12. 09. 2014.Članovi Odbora za propise utvrdili Predlog poslovnika o radu Skupštine APV

Novi Sad, 12. septembar – U Skupštini AP Vojvodine danas je održana sednica za Odbora za propise na kojoj su članovi utvrdili Predlog poslovnika o radu Skupštine AP Vojvodine.

Ovaj predlog obrazložio je članovima Odbora generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Milorad Gašić. Prema njegovim rečima, u odnosu na prethodni Poslovnik, nastale su terminološke i druge izmene zbog usklađivanja ovog akta sa Statutom AP Vojvodine. | ceo tekst

11. 09. 2014.U Skupštini Vojvodine počeo Simpozijum “Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije i onkofertiliteta”

Novi Sad, 11. septembar – Uz prisustvo velikog broja učesnika i eksperata, u Skupštini AP Vojvodine danas je počeo trodnevni međunarodni Simpozijum „Aktuelnosti iz ginekološke endoskopije i onkofertiliteta “, a u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, | ceo tekst

11. 09. 2014.Održane sednice skupštinskog Odbora za međunacionalne odnose i Odbora za predstavke i predloge

Novi Sad, 11. septembar - U Skupštini AP Vojvodine danas je održana sednica Odbora za međunacionalne odnose na kojem su predstavljene informacije o  osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju učenika, s posebnim osvrtom na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u školskoj 2013/2014 godini, koji je članovima ovog Odbora prezentovala pomoćnica pokrajinskog | ceo tekst

09. 09. 2014.Izveštaj sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 09. septembar – Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine na današnjoj sednici predložio je Skupštini AP Vojvodine potpisivanje Sporazuma o saradnji između AP Vojvodine (Republika Srbija) i Preševskog samoupravnog kraja (Republika Slovačka), te da ovalsti predsednika Skupštine AP Vojvodine Ištvana Pastora za potpisivanje pomenutog sporazuma. Ovim sporazumom trebalo bi stvoriti | ceo tekst

22. 08. 2014.Regionalna različitost – bogatstvo razvoja i prosperiteta Evrope

Ana tomanova Makanova na zatvaranju Letnje akademije AER-a u VojvodiniNovi Sad/ Beograd, 22. avgust 2014. godine - Uz poruku da je regionalna različitost bogatstvo koje otvara prozore za dalji razvoj i prosperitet Evrope, uspešno je završena prva Letnja akademija Skupštine evropskih regija čiji je domaćin bila Autonomna pokrajina Vojvodina. | ceo tekst