Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.

Agenda evenimentelor


Momentan nu există anunţul evenimentelor.

U Skupštini Vojvodine predstavljeni izveštaji Državne revizorske institucije

11. 02. 2019. U Skupštini Vojvodine predstavljeni izveštaji Državne revizorske institucije

Novi Sad, 11. februar - Državna revizorska institucija održala je danas u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine konferenciju na kojoj je predstavila dva revizorska izveštaja i to: Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja: ”Protivgradna zaštita u Republici Srbiji” i Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja:”Subvencije jedinica lokalne samouprave u javnim preduzećima”.

Predstavnicima Državne | ceo tekst

Održana sednica Odbora za propise

12. 02. 2019. Održana sednica Odbora za propise

Novi Sad, 12. februar – Odbor za propise održao je svoju 25. sednicu. Odbor je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom zemlje razmatrao devet predloga pokrajinskih skupštinskih odluka i pet poslaničkih amandmana.

Nakon razmatranja, Odbor je mišljenja da su svih devet predloga u saglasnosti sa Statutom i pravnim sistemom zemlje, i to: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju | ceo tekst

Održana sednica Odbora za budžet i finansije

12. 02. 2019. Održana sednica Odbora za budžet i finansije

Novi Sad, 12. februar - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je svoju 23. sednicu. Odbor je razmatrao i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Pokrajinska skupštinska odluka predložena je u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za kupovinu savremene medicinske opreme koja je neophodna zdravstevnim centrima na teritoriji AP Vojvodine, putem zaduživanja. | ceo tekst

Informacija sa sednica skupštinskih odbora

11. 02. 2019. Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Novi Sad, 11. februar - Uoči 28. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zakazane za sredu, 13. februar, u pokrajinskom parlamentu danas su održane sednice četiri skupštinska odbora. Na svojoj 13. sednici, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, razmotrio je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. | ceo tekst

Održana sednica Odbora za poljoprivredu

08. 02. 2019. Održana sednica Odbora za poljoprivredu

Novi Sad, 8. februar - Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 25. sednici, razmotrio je i većinom glasova usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću  “Vode Vojvodine“. Kako je rečeno u obrazloženju, predložene su pravno tehničke izmene  u cilju usklađivanja osnivačkih i drugih akata pomenutog javnog preduzeća. | ceo tekst

U Skupštini APV počela konferencija „Vojvodina u 2019.“

04. 02. 2019. U Skupštini APV počela konferencija „Vojvodina u 2019.“

Novi Sad, 4. februar – U organizaciji kompanije „Color Media Communications“ i magazina „The Economist“, pod pokroviteljstvom Pokrajinske vlade, danas se u Skupštini AP Vojvodine održava konferencija „Vojvodina u 2019.“.

Prema rečima Roberta Čobana, direktora “Color Press Grupe“, tokom konferencije učesnici će imati priliku da kroz različite panele i diskusije velikog | ceo tekst

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Deputaţii

Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile directe...

Detaliat

Statutul P.A.V.

Statutul Provinciei Autonome Voivodina

Detaliat

Actele adoptate

Baza actelor conţine hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri, rezoluţii, declaraţii, recomandări, concluzii...

Detaliat

Galeria

Galeria fotografiilor

Detaliat