početna
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.

21. 02. 2017.Održana deseta sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine AP Vojvodine

Novi Sad, 21. februar 2017. godine - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, održala je danas svoju 10. sednicu, kojom su predsedavali Ištvan Pastor, predsednik pokrajinske Skupštine i potpredsednici. Pokrajinske poslanice i poslanici su na sednici razmatrali i izjašnjavali se o devet tačaka usvojenog dnevnog reda. | ceo tekst

20. 02. 2017.Predsednik Pastor sa delegacijom rumunske županije Arad

Novi Sad, 20. februar – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor razgovarao je danas sa delegacijom rumunske županije Arad, koju je predvodio predsednik Županijskog veća Justin Čonka. 

Predsednici Pastor i Čonka izrazili su obostrano zadovoljstvo zbog uspostavljanja početnih koraka u budućoj | ceo tekst

20. 02. 2017.Informacija sa održanih sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Sednica Odbora za obrazovanje i naukuNovi Sad, 20. februar 2017. godine –Na svojoj današnjoj, 4. po redu sednici u aktuelnom sazivu, Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmatrao je i većinom glasova prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o | ceo tekst

13. 02. 2017.Dogovorena bliža saradnja radnih tela Narodne skupštine i Skupštine APV i nevladinog sektora u oblasti zaštite životne sredine

Branislava Jeftić i Ljubodrag MiščevićBeograd/ Novi Sad, 13. februar 2017. godine -  Predstavnici Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i neformalne Zelene poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine dogovorii su danas buduću bližu saradnju sa predstavnicima srodnih radnih tela u Narodnoj skupštini | ceo tekst

13. 02. 2017.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Novi Sad, 13. februar 2017. godine – Na svojoj 10. sednici,Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrio je, prihvatio i uputio Skupštini na razmatranje i usvajanje: Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Nižegradske oblasti (Ruska Federacija), sa predlogom zaključaka Pokrajinske vlade, kao i Predlog sporazuma o saradnji | ceo tekst

09. 02. 2017.Predsednik Pastor razgovarao sa ambasadorom Slovenije

Novi Sad, 09. februar – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i ambasador Republike Slovenije u Srbiji Nj. E. Vladimir Gasparič ocenili su na današnjem sastanku da su odnosi dve zemlje, kao i pokrajine Vojvodine i Slovenije tradicionalno dobri, sa pozitivnim trendom posebno u oblastima privrede i kulture. | ceo tekst

Preconizarea evenimentului

тoate anunţurile