početna
Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.

05. 12. 2016.Na sednici Ženske parlamentarne mreže predstavljena knjiga „Žene i politika“

Stojanka LekićNovi Sad, 5. decembar 2016. godine – U okviru današnje četvrte po redu sednice Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, predstavljena je knjiga „Žene i politika“ sa aspekta rodne ravnopravnosti, autorke Lilijane Čičkarić, objavljene u izdanju Instituta društvenih nauka iz Beograda. 

Predstavljanje | ceo tekst

30. 11. 2016.U Skupštini Vojvodine održan sastanak koordinatora za romska pitanja i predstavnika pokrajinskih organa

Nikola Banjac i Jelena Jovanović i Dušan RadulNovi Sad, 30. novembar 2016. godine – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas je održan sastanak koordinatora za romska pitanja iz vojvođanskih gradova i opština sa predstavnicima pokrajinskih organa i mehanizama koji se bave unapređenjem položaja romske zajednice. | ceo tekst

30. 11. 2016.Održana sednica Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredineNovi Sad, 30. novembar 2016. godine – Odbora za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju četvrtu po redu sednicu. Odbor je na sednici razmatrao i prihvatio informacije od Pokrajinskog | ceo tekst

29. 11. 2016.Stručni skup o razvoju konkurentnosti privrede kao vid podrške preduzetništvu, klasterima i inkubatorima u Srbiji

Novi Sad, 29. novembar - Stručni skup pod nazivom ,,Podrška malim i srednjim preduzećima, klasterima i inkubatorima u funkciji razvoja konkurentnosti privrede“, održan je danas u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam uz podršku Mađarske nacionalne trgovinske kuće. Skup je realizovan i uz | ceo tekst

29. 11. 2016.Održana tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanje sukoba“

Novi Sad, 29. novembar – U Skupštini AP Vojvodine danas je održana javna tribina „Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanje sukoba“ u cilju promocije medijacije kao efikasnog vansudskog načina rešavanja sukoba u kome treće, neutralno lice usmerava komunikaciju između strana | ceo tekst