početna
Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je predstavničko telo gradjana koje donosi propise za izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata Republike Srbije, čije je izvršavanje povereno Skupštini kao i odluke i druga opšta akta iz svoje nadležnosti. Skupština ima 120 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, po proporcionalnom i većinskom izbornom sistemu, na period od četiri godine... opširnije

15. 04. 2014.Odbor za informisanje sa predstavnicima medija koji prate rad Skupštine

Sednica Odbora za informisanjeNovi Sad, 15. april 2014. godine - Odbor za informisanje Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine održao je danas sednicu posvećenu upoznavanju sa načinom rada, predlozima i potrebama novinara koji izveštavaju o radu Skupštine AP Vojvodine, njenih predstavnika i radnih tela. Sednici su pored članica i | ceo tekst

14. 04. 2014.Delegacija regije Prešov iz Slovačke u poseti Skupštini APV

Novi Sad, 14. april – Potpredsednici Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov razgovarali su danas sa delegacijom Prešovskog samoupranvnog kraja iz Slovačke o mogućnostima formalizovanja saradnje, koja već postoji, posebno na nivou lokalnih samouprava.

Potpredsednik Milivoj Vrebalov | ceo tekst

10. 04. 2014.Ana Tomanova Makanova u Evropskom parlamentu: Vojvodina je Evropa u malom

Ana Tomanova MakanovaBrisel/Novi Sad, 10.april 2014. godine – Delegacija AP Vojvodine sačinjena od predstavnika manjinskih nacionalnih zajednica, predvođena potpredsednicom pokrajinske Skupštine i predsednicom Nacionalnog saveta slovaka u Srbiji Anom Tomanovom Makanovom, učestvovala je na skupu o pravima manjina u Vojvodini, | ceo tekst

09. 04. 2014.Održana sednica Odbora za međunacionalne odnose

Sednica Odbora za međunacionalne odnoseNovi Sad, 9. april 2014. godine - Odbor za međunacionalne odnose Skupštine AP Vojvodine održao je sednicu na kojoj se upoznao sa Informacijom o upisu učenika u prvi razred osnovne škole u AP Vojvodini u školskoj 2013/12014. godini, Informacijom o upisu učenika u prvi razred srednje škole u | ceo tekst

09. 04. 2014.Svečano obeležena desetogodišnjica Univerzitetskog programa radne prakse u Skupštini i Vladi APV

Novi Sad, 09. april  – U centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu danas je svečano obeležen značajan jubilej, desetogodišnjica sprovođenja Univerzitetskog programa radne prakse u Skupštini i Vladi AP Vojvodine, pokrajinskim organima uprave i fondovima, direkcijama i zavodima čiji je osnivač APV.

 

Za | ceo tekst

09. 04. 2014.Predsednik Pastor razgovarao sa nadvojvodom Karlom Habsburškim

Novi Sad, 09. mart – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor primio je danas nadvojvodu Karla Habsburškog sa delegacijom, koji boravi u višednevnoj poseti Srbiji u okviru programa "Evropske integracije-podrška Srbiji na putu ka EU".

Razgovarajući sa nadvojvodom Habsburškim, predsednik Pastor | ceo tekst

04. 04. 2014.Održana 28. Sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine APVNovi Sad, 4. april 2014. godine – Skupština AP Vojvodine održala je svoju 28. po redu sednicu kojom su predsedavali predsednik pokrajinske Skupštine Ištvan Pastor i potpredsednici. Na početku sednice, Skupština je konstatovala prestanak mandata pokrajinskim poslanicima Marijani Četojević, Saši | ceo tekst

03. 04. 2014.Informacija sa sednica odbora Skupštine AP Vojvodine

Sednica skupštinskog odbora Novi Sad, 3. mart 2014. godine - U Skupštini AP Vojvodine danas su održane sednice četiri skupštinska odbora. Odbor za ravnopravnost polova razmatrao je Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu. Na svojim sednicama, Odbor za organizaciju uprave i | ceo tekst

03. 04. 2014.Vrebalov: Vojvodina na korak od osnivanja svog Klastera proizvođača peleta, briketa i drvne biomase

Milivoj Vrebalov sa gostimaNovi Sad, 3. april 2014. godine - Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Milivoj Vrebalov izjavio je danas da je Vojvodina na korak od osnivanja svog Klastera proizvođača peleta, briketa i drvne biomase. On je ocenio da će se osnivanjem takvog udruženja na nivou pokrajine, stvoriti uslovi za veću proizvodnju | ceo tekst

02. 04. 2014.Neformalna Zelena grupa poslanika diskutovala o štetnim posledicama uzgoja i upotrebe GMO

Sednica Neformalne Grupe zelenih poslanikaNovi Sad, 2. aprila 2014. godine – Na današnjoj sednici neformalne Zelene grupe poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, za novu koordinatorku te grupe, shodno Poslovniku o njenom radu, jednoglasno je izabrana Maja Sedlarević, a za zamenika koordinatora Atila Juhas. Dosadašnji koordinator | ceo tekst

02. 04. 2014.Održana sednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport

Predsednica Odbora daje izjave za medijeNovi Sad, 2. april 2014. godine - Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine razmotrio je na današnjoj sednici Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pedagoškog zavoda Vojvodine. Odbor je preporučio Skupštini da donese odluku o davanju saglasnosti. | ceo tekst

02. 04. 2014.Odbor za privredu o predloženom programu razvoja Vojvodine u narednih šest godina

Sednica Odbora za privreduNovi Sad, 2. april 2014. godine – Na današnjoj sednici, Odbor za privredu Skupštine AP Vojvodine razmotrio je i prihvatio Predlog skupštinske odluke o programu razvoja AP Vojvodine od 2014. – 2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta programa razvoja AP Vojvodine za period od 2014. | ceo tekst

01. 04. 2014.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuNovi Sad, 1. april 2014. godine - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine doneo je na današnjoj sednici zaključak u kome za zamenika člana zajedničkog Konsultativnog odbora za saradnju između Komiteta regiona i Republike Srbije, predlaže pokrajinsku poslanicu Draganu Milošević. | ceo tekst

31. 03. 2014.Predstavljen tekst Nacrta Statuta AP Vojvodine

Novi Sad, 31. mart - Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor održao je danas sastanak Kolegijuma Skupštine APV, Odbora za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine i članova Radne grupe za izradu Nacrta Statuta AP Vojvodine.

Predsednik Radne grupe Slobodan Orlović detaljno je predstavio članovima Kolegijuma i Odbora | ceo tekst

27. 03. 2014.Vojvodina predstavlja program Letnje Akademije na Generalnoj skupštini AER-a,u maju

Sastanak Organizacionog komiteta Letnje Akademije AER-aNovi Sad, 27. mart 2014. godine - U Skupštini AP Vojvodine održana je sednica Organizacionog odbora Letnje Akademije Skupštine evropskih regija, koja će se kako je već najavljeno, održati od 17. do 23. avgusta u Vojvodini. U konstruktivnom i prijateljskom dijalogu, predstavnici | ceo tekst

26. 03. 2014.Vojvodina najbolje mesto za održavanje Letnje Akademije AER-a

Ana tomanova Makanova o Vojvodini u AER-uNovi sad, 26. mart 2014. godine - Vojvodina ima najbolju ličnu kartu na mapi Evrope kada je reč o multietničnosti, multikulturalnosti i bogatstvu raličitosti na jednom prostoru, zato je naša odluka da se predstojeća Letnja akademija Skupštine Evropskih regiona na kojoj će se diskutovati o ovim | ceo tekst

26. 03. 2014.Pastor i Banjai ukazali na značaj revitalizacije pruge Segedin-Subotica-Baja

Segedin/Novi Sad, 26. mart – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, predsednik Županijske skupštine Bač-Kiškuna Gabor Banjai, predstavnici DKMT i Komiteta regiona EU, zajedno sa novinarskim ekipama, prošli su danas železničku trasu od Segedina do Subotice. Zbog devastiranosti pruge na ovom potezu, | ceo tekst

25. 03. 2014.Odbor za informisanje Skupštine AP Vojvodine o stanju u Dnevnik Holdingu

Sednica Odbora za informisanjeNovi Sad, 25. mart 2014. godine - Odbor za informisanje Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine jednoglasno je na današnjoj sednici prihavtio predlog da se predsednik tog skupštinskog radnog tela Dušan Jakovljev ovlasti da nakon formiranja nove republičke vlade ostvari saradnju sa novoformiranim Odborom | ceo tekst

25. 03. 2014.Predsednik Pastor primio privredno-naučnu delegaciju iz Poljske

Novi Sad, 25. mart – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor primio je danas privredno-naučnu delegaciju iz Poljske, predvođenu predstavnicima „ProBiotica“, vodećeg poljskog proizvođača prirodnih mikrobioloških preparata.

Ovo preduzeće koristi  tehnologije koje se primenjuje | ceo tekst

25. 03. 2014.Konferencija „Kultura za sve“ u organizaciji Skupštine APV i Skupštine evropskih regiona (AER)

Novi Sad, 25. mart – U Skupštini AP Vojvodine danas je počela konferencija „Kultura za sve“, u sklopu redovnog prolećnog zasedanja Komiteta 3 Skupštine evropskih regiona (AER), čija je Vojvodina članica od 2002. godine.

Otvarajući konferenciju i pozdravljajući prisutne goste iz evropskih regiona, | ceo tekst

24. 03. 2014.Potpredsednik Vrebalov na sastancima radnih grupa Prioriteta 8 Dunavske strategije u Zagrebu

Novi Sad/Zagreb, 24.mart 2014. godine - Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Milivoj Vrebalov zajedno sa direktorom Garancijskog fonda Vojvodine Goranom Vasićem, učestvovao je na sastancima radnih grupa za prioritetnu oblast osam Dunavske strategije, u čijem sprovođenju Republika Srbija kao zemlja dunavskog regiona, aktivno učestvuje sa još trinaest drugih evropskih država kroz čije teritorije protiče reka Dunav. Dunavski region | ceo tekst

24. 03. 2014.Predsednik Pastor razgovarao sa generalnim sekretarom AERB

Novi Sad, 24. mart – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor razgovarao je danas sa Martinom Guiljermom-Ramirezom, generalnim sekretarom Asocijacije evropskih pograničnih regija (AERB), o mogućnostima saradnje i uspostavljanja stalne komunikacije između Vojvodine i ove mrežne organizacije. | ceo tekst

24. 03. 2014.Potpredsednik Jakovljev primio učenike građanske škole „NOVO DRUŠTVO" iz Zrenjanina

Dušan JakovljevNovi Sad, 24. mart 2014. godine - Potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Dušan Jakovljev primio je danas u pokrajinskom parlamentu polaznike građanske škole „NOVO DRUŠTVO" iz Zrenjanina. Škola je nastala kao projekat Udruženja građana „Lokalna akcija" i pohađaju je učenici zrenjaninskih srednjih škola, | ceo tekst

21. 03. 2014.Skupština APV i JP „Vojvodinašume“ obeležili Međunaodni dan šuma

Novi Sad, 21. mart – Povodom obeležavanja Međunarodnog dana šuma, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i direktorica JP „Vojvodinašume“ Marta Takač zasadili su danas ispred zgrade Skupštine sadnicu hrasta lužnjaka, koju je ovo preduzeće doniralo svom osnivaču u znak zahvalnosti za dugogodišnju podršku u njihovom radu. | ceo tekst