Nada Mandić

Nada Mandić

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodila sa roku 1969, z Kljajićeva, povolaním diplomovaná inžinierka poľnoospodárstva.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre poľnohospodárstvo - zástupca predsedu
  • Výbor pre mládež a šport - člen