Ljubodrag Miščević

Ljubodrag Miščević

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1960, z Nového Sadu, povolaním profesor zemepisu.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - zástupca predsedu