Anna Tomanová Makanová

Anna Tomanová Makanová

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ZA VOJVODINU PRÁCE A VEDOMOSTÍ - DEMOKRATICKÁ STRANA, DZHV, NOVÁ, ZEP-ZELENÝ - DR. BOJAN PAJTIĆ.

Narodila sa roku 1961, z Nového Sadu, povolaním diplomovaná pedagogička.

  • Poslanecka skupina "DS-DZHV" - člen
  • Výbor pre rodovú rovnosť - predseda