Miroslav Vasin

Miroslav Vasin

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ZA VOJVODINU PRÁCE A VEDOMOSTÍ - DEMOKRATICKÁ STRANA, DZHV, NOVÁ, ZEP-ZELENÝ - DR. BOJAN PAJTIĆ.

Narodil sa roku 1955, z Nového Sadu, povolaním diplomovaný právnik.

  • Zhromaždenie AP Vojvodiny - podpredseda
  • Poslanecka skupina "DS-DZHV" - člen
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen
  • Výbor pre predpisy - člen