Mr. Dejan Čapo

Mr. Dejan Čapo

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Nenad Čanak - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny - Zdvihni hlavu!

Narodil sa roku 1978, zo Zreňanina, povolaním magister vied priemyselného manažmentu.

  • Poslanecka skupina "Liga sociálnych demokratov Vojvodiny" - zástupca predsedu
  • Výbor pre mládež a šport - člen