Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине

Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине разматра питања остваривања уставног положаја Покрајине, предлог за промену Статута и разматра и утврђује предлог акта о промени Статута; разматра предлог да Скупштина распише референдум у складу са овим Пословником; утврђује предлог акта о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола АП Војводине, начелна питања примене Статута; предлаже да Скупштина буде предлагач закона и амандмана на предлоге закона које доноси Народна скупштина Републике Србије (у даљем тексту: Народна скупштина) у области остваривања уставно-правног положаја Покрајине.
Одбор има 15 чланова, од којих су четири из реда истакнутих научних и стручних радника.
Председник Скупштине је председник овог одбора.

Чланови одбора

 1. Иштван Пастор, Председник
 2. Миленко Јованов, Заменик председника
 3. Бранислав Богарошки
 4. проф. др Павле Будаков
 5. Милан Влаисављевић
 6. Смиљана Гламочанин Варга
 7. Саша Левнајић
 8. др Предраг Матејин
 9. Горан Пауновић
 10. Предраг Петровић
 11. Марко Шијан
 12. Љубомир Апро
 13. Зоран Вучевић
 14. Проф. др Слободан Орловић
 15. др Светозар Чиплић

Секретар одбора: Биљана Мајкић
Tел: +381 21 487-4143
e-mail: odborustav@skupstinavojvodine.gov.rs