Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине прати, сарађује и подстиче активности које се односе на доношење закона којима се уређују питања од покрајинског значаја. Одбор обједињује предлоге надлежних одбора Скупштине за доношење или измену републичких закона и сарађује са надлежним одборима Народне скупштине.

Чланови одбора

 1. Боре Кутић, Председник
 2. Зорица Дамјановић, Заменик председника
 3. Ненад Боровић
 4. Драган Драгић
 5. Акош Елвеђи
 6. Ивана Зечевић
 7. Александар Јовановић
 8. Драгомир Лалић
 9. Нада Милановић
 10. Вучета Тошковић
 11. Ненад Трбовић

Секретар одбора: Душко Радаковић
Tел: +381 21 487-4135
e-mail: odborsaradnja@skupstinavojvodine.gov.rs