Одбор за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни

Одбор за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни провадзи, сотрудзує и порушує активносци хтори ше одноша на приношенє законох зоз хторима ше ушорює питаня од покраїнскей значносци. Одбор обєдинює предлоги компетентних одборох Скупштини за приношенє або вименку републичних законох и сотрудзує зоз компетентнима одборами Народней скупштини.

Члени одбору

 1. Боре Кутич, предсидатeль
 2. Зорица Дамянович, заменїк предсидателя
 3. Ненад Борович
 4. Драґан Драґич
 5. Акош Елведї
 6. Ивана Зечевич
 7. Александар Йованович
 8. Драґомир Лалич
 9. Нада Миланович
 10. Вучета Тошкович
 11. Ненад Трбович

Секретар одбору: Душко Радакович
Тел: +381 21 487-4135
E-mail: odborsaradnja@skupstinavojvodine.gov.rs