Comitetul pentru Buget şi Finanţe

Comitetul pentru Buget  şi Finanţe examinează proiectele hotărârii Adunării Provinciei privind bugetul, rapoartele privind executarea hotărârii privind bugetul şi proiectul hotărârii Adunării Provinciei privind bilanţul bugetului, proiectele hotărârilor privind îndatorarea P.A. Voivodina, proiectele de hotărâri privind înfiinţarea organizaţiilor, agenţiilor, întreprinderilor publice şi instituţiilor în vederea efectuării activităţilor P.A. Voivodina şi alte probleme din domeniul finanţelor.

Membrii Comitetului

 1. Jovan Lazarov, preşedinte
 2. Aleksandra Đanković, locţiitorul preşedintelui
 3. Predrag Ginculj
 4. Ivana Zečević
 5. Milorad Lemić
 6. Ilija Maravić
 7. Ilona Pelt
 8. Dragana Potpara
 9. Jasmina Stevanović
 10. Slavenko Unković
 11. Saša Šućurović

Secretara Comitetului: Snežana Buljugić
Tel: +381 21 487-4190
E-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs