Výbor pre rozpočet a financie

Výbor pre rozpočet a financie prerokúva návrh pokrajinského parlamentného  uznesenia o rozpočte, správy o realizácii uznesenia o rozpočte a návrh pokrajinského parlamentného uznesenia o účtovnej závierke rozpočtu, návrhy uznesení o zadlžovaní Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, návrhy uznesení o založení organizácií, agentúr, verejných podnikov a ustanovizní z dôvodu výkonu úkonov AP Vojvodiny a iné otázky z oblasti financií.

Členovia výboru

 1. Jovan Lazarov, Predseda
 2. Aleksandra Đanković, zástupca predsedu
 3. Predrag Ginculj
 4. Ivana Zečević
 5. Milorad Lemić
 6. Ilija Maravić
 7. Ilona Pelt
 8. Dragana Potpara
 9. Jasmina Stevanović
 10. Slavenko Unković
 11. Saša Šućurović

Tajomníčka výboru: Snežana Buljugić
Tel: +381 21 487-4190
E-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs