Výbor pre určovanie totožnosti pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch

Výbor pre určovanie totožného znenia pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch zisťuje, či sú texty  predpisov, uznesení a normatívnych aktov, ktoré vynáša zhromaždenie v jazykoch, ktorých úradné používanie sa určilo štatútom, totožné so srbským jazykom, o čom informuje zhromaždenie.
Výbor zriaďuje podvýbory pre jazyky národnostných menšín - národnostných spoločenstiev.

Členovia výboru

 1. Ilija Maravić, Predseda
 2. Vesna Prćić, zástupca predsedu
 3. Ákos Elvegyi
 4. Slađana Jovanović
 5. László Kormányos
 6. Jelena Mihelčić
 7. Laura Rajnović-Evetović
 8. Sandra Ristić
 9. Pavel Surový
 10. Aleksandar Farkaš
 11. Jovanka Čolak-Kiraly

Tajomník výboru: Velimir Matanović
Tel: +381 21 457-662
E-mail: odboristovetnost@skupstinavojvodine.gov.rs