Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrđuje istovetnost tekstova propisa, odluka i opštih akata koje donosi Skupština na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom i o tome obaveštava Skupštinu.
Odbor obrazuje pododbore za jezike nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica.

Članovi odbora

 1. Ilija Maravić, Predsednik
 2. Vesna Prćić, Zamenik predsednika
 3. Jovanka Čolak-Kiralj
 4. Akoš Elveđi
 5. Aleksandar Farkaš
 6. Slađana Jovanović
 7. Laslo Kormanjoš
 8. Jelena Mihelčić
 9. Laura Rajnović Evetović
 10. Sandra Ristić
 11. Pavel Surovi

Sekretar odbora: Velimir Matanović
Tel: +381 21 457-662
e-mail: odboristovetnost@skupstinavojvodine.gov.rs