Poslaničke grupe

U Skupštini može da se obrazuje poslanička grupa od najmanje pet poslanika. Poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe. Poslaničku grupu čine poslanici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana. Poslaničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju poslanici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili grupe građana.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe. Poslanička grupa ima zamenika predsednika poslaničke grupe, koje zamenjuju predsednika u slučaju odsutnosti.

Poslanička grupa, putem svog predsednika, ima pravo da podnosi predlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sednice skupštine i odbora, da na predlog odluke, drugog propisa i opšteg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i predloge, da podnosi amandmane i da vrši druge poslove utvrđene poslovnikom.

Poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine jesu:

 

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa


Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE”

 1. Milenko Jovanov, Predsednik
 2. Milan Vlaisavljević, Zamenik predsednika
 3. Gavra Avramov
 4. Darko Bađok
 5. Nenad Borović
 6. Dragan Božić
 7. Gizela Crkvenjakov
 8. Aleksandar Đedovac
 9. Dragan Dragić
 10. Dragana Đurić-Bulatović
 11. Aleksandar Farkaš
 12. Predrag Ginculj
 13. Jelena Jovanović
 14. Slađana Jovanović
 15. Uroš Kandić
 16. Marko Karanfilović
 17. mr Milica Kirćanski
 18. Neđeljko Konjokrad
 19. Dušan Korać
 20. Matija Kovač
 21. Sanja Kovačević
 22. Dejana Krsmanović
 23. Bore Kutić
 24. Radomir Kuzmanović
 25. Jovan Lazarov
 26. Stojanka Lekić
 27. Milorad Lemić
 28. Saša Levnajić
 29. Nada Mandić
 30. Ilija Maravić
 31. Marko Marić
 32. dr Predrag Matejin
 33. Jovana Medenica
 34. Stanka Mihajlov
 35. Dejan Mihaljica
 36. Jelena Mihelčić
 37. dr Rajko Mijović
 38. Nada Milanović
 39. Ljubodrag Miščević
 40. Predrag Petrović
 41. Dragana Potpara
 42. Mirjana Radojević
 43. Laura Rajnović Evetović
 44. Miroslav Rodić
 45. Snežana Sedlar
 46. Marko Šijan
 47. Zdravko Simić
 48. mr Miroslav Španović
 49. Dmitar Stanišić
 50. Jasmina Stevanović
 51. Dušan Stipanović
 52. Tihomir Stojaković
 53. Mia Strajin
 54. Zoran Subotić
 55. Pavel Surovi
 56. Vesna Terzin
 57. Vučeta Tošković
 58. Nenad Trbović
 59. dr Željko Vidović
 60. dr Tatiana Vujačić
 61. Rajka Vujović
 62. Darko Vukoje
 63. Sanja Žigić
 64. Damir Zobenica

Sekretar poslaničke grupe:

Ivana Jović

Tel: +381 21 487 4124

elektronska pošta: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „DS–DSHV”

 1. Goran Paunović, Predsednik
 2. Gordana Kozlovački, Zamenik predsednika
 3. Nebojša Novaković
 4. Vesna Prćić
 5. Ana Tomanova Makanova
 6. Miroslav Vasin

Sekretar poslaničke grupe:

Anamarija Rehak

Tel: +381 21 487 4143

elektronska pošta: pgds-dshv@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija”

 1. prof. dr Pavle Budakov, Predsednik
 2. mr Svetlana Babić, Zamenik predsednika
 3. prof. dr Branislava Belić
 4. Jovanka Čolak-Kiralj
 5. Aleksandra Đanković
 6. Goran Gonđa
 7. Sreten Jovanović
 8. Dragomir Lalić
 9. dr Goran Latković
 10. Slavenko Unković
 11. Zoran Vranešević

Sekretar poslaničke grupe:

Svetlana Popadić Ležimirac

Tel: +381 21 487 4314

elektronska pošta: pgsps@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Liga socijaldemokrata Vojvodine”

 1. Branislav Bogaroški, Predsednik
 2. mr Dejan Čapo, Zamenik predsednika
 3. Dušan Jakovljev
 4. Aleksandar Jovanović
 5. Robert Kolar
 6. Bojan Kostreš
 7. Sandra Ristić
 8. mr Maja Sedlarević
 9. Saša Šućurović

Sekretar poslaničke grupe:

Gordana Radić Popović

Tel: +381 21 487 4154

elektronska pošta: pglsv@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor”

 1. Lenka Erdelj, Predsednik
 2. Ilona Pelt, Zamenik predsednika
 3. dr Bojan Bagi
 4. Laslo Kormanjoš
 5. Lajoš Paći
 6. Ištvan Pastor

Sekretar poslaničke grupe:

Čila Gimpel Kantor

Tel: +381 21 487 4102

elektronska pošta: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Dr Vojislav Šešelj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA”

 1. Đurađ Jakšić, Predsednik
 2. Milan Ćuk, Zamenik predsednika
 3. Smiljana Glamočanin Varga
 4. Vojislav Kulačanin
 5. Ivica Milankov
 6. Danijel Radić
 7. Nemanja Šarčević
 8. Dragan Stjepanović
 9. Ivana Zečević

Sekretar poslaničke grupe:

Duško Radaković

Tel: +381 21 487 4135

elektronska pošta: pgsrs@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAĐARSKI POKRET - DZVM - NOVA SRBIJA - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia”

 1. Zlata Đerić , Predsednik
 2. Akoš Elveđi, Zamenik predsednika
 3. Jelena Balašević
 4. Amir Bislimi
 5. Aron Čonka
 6. Svetlana Kozić
 7. mr Arsen Kurjački
 8. Borislav Novaković

Sekretar poslaničke grupe:

Svetlana Popadić Ležimirac

Tel: +381 21 487 4314

elektronska pošta: pgazv@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

 1. Katica Bengin
 2. Zorica Damjanović
 3. Jelena Delić
 4. Aleksandar Zelenski
 5. Branislava Jeftić
 6. Dejan Maksimović
 7. dr Ivan Stijepović