Poslaničke grupe

U Skupštini može da se obrazuje poslanička grupa od najmanje pet poslanika. Poslanik može biti član samo jedne poslaničke grupe. Poslaničku grupu čine poslanici jedne političke stranke, druge političke organizacije ili grupe građana. Poslaničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju poslanici više poslaničkih stranaka, drugih političkih organizacija ili grupe građana.

Poslaničku grupu predstavlja predsednik poslaničke grupe. Poslanička grupa ima zamenika predsednika poslaničke grupe, koje zamenjuju predsednika u slučaju odsutnosti.

Poslanička grupa, putem svog predsednika, ima pravo da podnosi predlog za unošenje pojedinih pitanja na dnevni red sednice skupštine i odbora, da na predlog odluke, drugog propisa i opšteg akta u postupku njegovog razmatranja daje svoje mišljenje i predloge, da podnosi amandmane i da vrši druge poslove utvrđene poslovnikom.

Poslaničke grupe u Skupštini AP Vojvodine jesu:

 

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa


Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE”

 1. Milenko Jovanov, Predsednik
 2. Milan Vlaisavljević, Zamenik predsednika
 3. Gavra Avramov
 4. Darko Bađok
 5. Dragan Božić
 6. Gizela Crkvenjakov
 7. Aleksandar Đedovac
 8. Dragan Dragić
 9. Dragana Đurić-Bulatović
 10. Aleksandar Farkaš
 11. Predrag Ginculj
 12. Jelena Jovanović
 13. Slađana Jovanović
 14. Uroš Kandić
 15. Marko Karanfilović
 16. mr Milica Kirćanski
 17. Neđeljko Konjokrad
 18. Dušan Korać
 19. Matija Kovač
 20. Sanja Kovačević
 21. Dejana Krsmanović
 22. Bore Kutić
 23. Radomir Kuzmanović
 24. Jovan Lazarov
 25. Stojanka Lekić
 26. Milorad Lemić
 27. Saša Levnajić
 28. Nada Mandić
 29. Ilija Maravić
 30. Marko Marić
 31. dr Predrag Matejin
 32. Jovana Medenica
 33. Stanka Mihajlov
 34. Dejan Mihaljica
 35. Jelena Mihelčić
 36. dr Rajko Mijović
 37. Nada Milanović
 38. Ljubodrag Miščević
 39. Predrag Petrović
 40. Dragana Potpara
 41. Mirjana Radojević
 42. Laura Rajnović Evetović
 43. Miroslav Rodić
 44. Snežana Sedlar
 45. Marko Šijan
 46. Zdravko Simić
 47. mr Miroslav Španović
 48. Dmitar Stanišić
 49. Jasmina Stevanović
 50. Dušan Stipanović
 51. Tihomir Stojaković
 52. Mia Strajin
 53. Zoran Subotić
 54. Pavel Surovi
 55. Vesna Terzin
 56. Vučeta Tošković
 57. Nenad Trbović
 58. dr Željko Vidović
 59. dr Tatiana Vujačić
 60. Rajka Vujović
 61. Darko Vukoje
 62. Sanja Žigić
 63. Damir Zobenica

Sekretar poslaničke grupe:

Ivana Jović

Tel: +381 21 487 4124

elektronska pošta: pgsns@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „DS–DSHV”

 1. Goran Paunović, Predsednik
 2. Nenad Borović, Zamenik predsednika
 3. Gordana Kozlovački
 4. Nebojša Novaković
 5. Vesna Prćić
 6. Ana Tomanova Makanova
 7. Miroslav Vasin

Sekretar poslaničke grupe:

Anamarija Rehak

Tel: +381 21 487 4143

elektronska pošta: pgds-dshv@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija”

 1. prof. dr Pavle Budakov, Predsednik
 2. mr Svetlana Babić, Zamenik predsednika
 3. prof. dr Branislava Belić
 4. Jovanka Čolak-Kiralj
 5. Aleksandra Đanković
 6. Goran Gonđa
 7. Sreten Jovanović
 8. Dragomir Lalić
 9. dr Goran Latković
 10. Slavenko Unković
 11. Zoran Vranešević

Sekretar poslaničke grupe:

Svetlana Popadić Ležimirac

Tel: +381 21 487 4314

elektronska pošta: pgsps@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Liga socijaldemokrata Vojvodine”

 1. Branislav Bogaroški, Predsednik
 2. mr Dejan Čapo, Zamenik predsednika
 3. Dušan Jakovljev
 4. Aleksandar Jovanović
 5. Robert Kolar
 6. Bojan Kostreš
 7. Sandra Ristić
 8. mr Maja Sedlarević
 9. Saša Šućurović

Sekretar poslaničke grupe:

Gordana Radić Popović

Tel: +381 21 487 4154

elektronska pošta: pglsv@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor”

 1. Lenka Erdelj, Predsednik
 2. Ilona Pelt, Zamenik predsednika
 3. dr Bojan Bagi
 4. Laslo Kormanjoš
 5. Lajoš Paći
 6. Ištvan Pastor

Sekretar poslaničke grupe:

Čila Gimpel Kantor

Tel: +381 21 487 4102

elektronska pošta: pgsvm@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „Dr Vojislav Šešelj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA”

 1. Đurađ Jakšić, Predsednik
 2. Milan Ćuk, Zamenik predsednika
 3. Smiljana Glamočanin Varga
 4. Vojislav Kulačanin
 5. Ivica Milankov
 6. Danijel Radić
 7. Nemanja Šarčević
 8. Dragan Stjepanović
 9. Ivana Zečević

Sekretar poslaničke grupe:

Duško Radaković

Tel: +381 21 487 4135

elektronska pošta: pgsrs@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanička grupa „ALTERNATIVA ZA VOJVODINU - MAĐARSKI POKRET - DZVM - NOVA SRBIJA - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia”

 1. Zlata Đerić , Predsednik
 2. Akoš Elveđi, Zamenik predsednika
 3. Jelena Balašević
 4. Amir Bislimi
 5. Aron Čonka
 6. Svetlana Kozić
 7. mr Arsen Kurjački
 8. Borislav Novaković

Sekretar poslaničke grupe:

Svetlana Popadić Ležimirac

Tel: +381 21 487 4314

elektronska pošta: pgazv@skupstinavojvodine.gov.rs

Poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

 1. Katica Bengin
 2. Zorica Damjanović
 3. Jelena Delić
 4. Aleksandar Zelenski
 5. Branislava Jeftić
 6. Dejan Maksimović
 7. dr Ivan Stijepović