Podpredseda Dušan Jakovljev

Podpredseda Dušan Jakovljev

Dušan Jakovljev bol zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí 2. júna 2016.

Je členom politickej strany Liga sociálnych demokratov Vojvodiny a členom poslaneckej skupiny Liga sociálnych demokratov Vojvodiny v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

 

Funkcie v Zhromaždení

  • Podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

 

Biografia

Narodil sa 30. júla 1951 v Srpskom Itebeji.

Základnú školu a gymnázium skončil v Zreňanine. Študoval sociológiu v Belehrade.

Bol hlavný a zodpovedný redaktor knižných vydaní Knižnice v Zreňanine. Je autorom projektov Fond Todora Manojlovića a Fond Borislava Mihajlovića Mihiza, ktorý každoročne so srbskou čitárňou v Irigu udeľuje ceny za dramatickú tvorbu. Začal viacej edícií a uverejňoval texty v domácich periodikách.

Od septembra roku 2000 bol zväzový poslanec a šéf Poslaneckej skupiny Vojvodina. Bol aj členom delegácie Srbska a Čiernej Hory v Parlamente Rady Európy, kde je angažovaný vo Výbore pre kultúru, vedu a vzdelávanie a vo Výbore pre ochranu životného prostredia, lokálne a regionálne otázky. Od roku 2003 bol podpredsedom Výkonnej rady APV, a roku 2004 je do tejto funkcie vymenovaný v druhom mandáte a v rokoch 2008 až 2012 bol podpredsedom vlády AP Vojvodiny.

V Lige sociálnych demokratov Vojvodiny je na vysokých postaveniach: od roku 1997 do dnes je členom Hlavného výboru LSV: štyrikrát bol zvolený za predsedu obecného, resp. mestského výboru LSV Zreňanin, v dvoch mandátoch bol členom Výkonného výboru HV LSV, ako aj predseda Štatutárnej komisie LSV.

Za podpredsedu LSV bol zvolený na IV. riadnom kongrese LSV v decembri 2001. Do tejto funkcie bol znovu zvolený aj na nasledovnom kongrese v decembri roku 2005. Na VII. kongrese LSV, ktorý sa uskutočnil v decembri 2008, bol zvolený za predsedu Politickej rady LSV.


Kontakt

e-mail: djakovljev@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4138

Faks: +381 21 456-107

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika