Damir Zobenica alelnök

Damir Zobenica alelnök

Damir Zobenicát Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza alelnökének a Képviselőház 2016. június 2-án megtartott Első ülésén választották meg.

A Szerb Haladó Párt tagja, az ALEKSANDAR VUČIĆ – SZERBIA GYŐZEDELMESKEDIK Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában levő képviselői csoportjának tagja.

Képviselőházi tisztségei

  • Vajdaság AT Képviselőházának alelnöke;
  • az Adminisztratív és Mandátumügyi Bizottság tagja;
  • az Európai Integrációs és Régióközi Együttműködési Bizottság tagja.

Életrajza

1981. április 15-én született Pulán.

Újvidéken a Svetozar Marković Gimnáziumban érettségizett, majd az újvidéki Bölcsészettudományi Karon szociológia szakon diplomált. Egyetemi tanulmányai idején fél évig a Work and travel program keretében az Egyesült Államokban tartózkodott.

Politikai pályafutása 2008-ban indul, amikor Újvidéken a Szerb Haladó Párt egyik alapítója. 2012-ben kerül be a Szerb Haladó Párt (SZHP) Főbizottságába, majd 2014-től az SZHP Végrehajtó Bizottságának alelnöki tisztségét tölti be. Az SZHP Elnökségének 2016-ban lesz tagja.

2009-ben kerül először politikai tisztségre, a Kamenicai Helyi Közösség elnöke. Ezt követően Újvidék Város Képviselő-testületének tanácsnoka, majd 2012-ben Vajdaság AT Képviselőháza képviselőjének választják - a többségi választási rendszer szerint.

A 2012-2016. évi időszakban Újvidék város polgármesterének tanácsadói tisztségét töltötte be.

Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja igazgatóbizottságának tagja. Korábban tagja volt az újvidéki Poslovni prostor Közvállalat igazgatóbizottságának, valamint az újvidéki Vámszabad Övezet felügyelő bizottságának.

2016 óta az Európai Régiók Gyűlése (Assembly of European Regions, az európai régiók legnagyobb hálózata) 1. Bizottságának tagja, mely az európai régiók gazdasági és regionális gazdasági együttműködésével foglalkozik. 2016-2017-ben az Európai Régiók Közgyűlése 1. Bizottságának alelnöki tisztségét töltötte be.

2017-től az Európai Régiók – AER Közgyűlésének alelnöke, mely tisztségre a St. Pölten-i (Felső-Ausztria régió) közgyűlésen választották meg. Hatáskörébe a régióközi diplomácia és a fekete-tengeri együttműködés tartozik.

Anyanyelvén, a szerben kívül folyékonyan beszél angolul, ért olaszul.

Nős, két gyermek apja.

Кapcsolattartás

e-mail: dzobenica@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134

Fax: +381 21 456-241

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Platon vladika sz.n.

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság