Podpredseda Damir Zobenica

Podpredseda Damir Zobenica

Damir Zobenica je zvolený za podpredsedu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na prvom zasadnutí zhromaždenia 2. júna 2016.

Člen je Srbskej pokrokovej strany a člen poslaneckej skupiny ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ v Zhromaždení Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Povinnosti v zhromaždení

  • podpredseda Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny;
  • člen Výboru pre administratívne a mandátové otázky;
  • člen Výboru pre Európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu.

Biografia

Narodil sa v Pule 15. apríla 1981.

Gymnázium Svetozara Markovića zakončil v Novom Sade a následne vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte v Novom Sade. V priebehu štúdia pol roka strávil v Spojených štátoch Amerických v rámci programu Work and travel.

Politikou sa začal zaoberať roku 2008 ako jeden zo zakladateľov Srbskej pokrokovej strany v Novom Sade.

Do Hlavného výboru Srbskej pokrokovej strany (SPS) bol zvolený roku 2012 a roku 2014 sa stal predsedom Výkonného výboru SPS. Členom predsedníctva SPS sa stal roku 2016.

Na prvú politickú funkciu nastúpil roku 2009, keď sa stal predsedom Miestneho spoločenstva Sriemska Kamenica. Neskôr je zvolený za výborníka Zhromaždenia mesta Nový Sad a roku 2012 za poslanca Zhromaždenia AP Vojvodiny podľa väčšinového volebného systému.

Vykonavál funkciu radcu primátora Nového Sadu od roku 2012 do roku 2016.

Člen je Správnej rady Rozvojového fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny od roku 2016. Bol členom správnej rady VP Poslovni prostor Nový Sad, ako aj člen Dozornej rady Slobodného colného pásma Nový Sad.

Od roku 2016 je aj člen Komitétu 1 Zhromaždenia európskych régiónov (Assembly of European Regions, najväčšej siete Európskych regiónov), ktorý sa zaoberá ekonomickými a otázkami regionálnej hospodárskej spolupráce. Od roku 2016 do roku 2017 bol podpredseda Komitétu 1 Zhromaždenia európskych régiónov.

Od roku 2017 je podpredseda Zhromaždenia európskych régiónov - AER zvolený na Generálnom zhromaždení v St. Pöltenu (región Horné Rakúsko). Príslušnosti sú medziregionálna diplomacia a Čiernomorská spolupráca.

Okrem materinského srbského jazyka ovláda aj angličtinu a čiastočne taliančinu.

Je ženatý a otcom dvoch detí.

 

Kontakt

e-mail: dzobenica@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4134

Faks: +381 21 456-241

Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Vladike Platona b.č.

21 101 Nový Sad

Srbská republika