2004 - 2008 összehívás
Az ülések száma: 5
A megtartás időpontja: 25. 02. 2005.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
petu sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 25. februara 2005. godine (petak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. GODIŠNjI IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2004. GODINU,
  2. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU,
  4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
  5. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA ZAVODA ZA KULTURU VOJVODINE,
  6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 4. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 22. decembra 2004. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

U slučaju sprečenosti obavestite Službu Skupštine AP Vojvodine na telefon broj 021/456–107 ili 456–281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 11. februara 2005. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Bojan Kostreš