Посланици у Скупштини Аутономне покрајине изабрани по већинском изборном систему

У Скупштину Аутономне покрајине Војводине бира се 120 посланика по пропорционалном и већинском изборном систему.

По већинском изборном систему у којем је покрајина подељена у 60 изборних јединица бира се 60 посланика са листе кандидата у 45 општина у АП Војводини.