13. 11. 2018.Седница Одбора за буџет и финансије

У уторак, 13. новембра 2018. године, у свечаном салону зграде Скупштине АП Војводине, са почетком у 12,00 часова, биће одржана 21. седница Одбора за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ НАГРАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПОКРАЈИНСККИХ ПРИЗНАЊА;

2.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНE;

3.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ;

4.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31 ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ.

 

Молимо да извештавате.