14. 11. 2018. 26. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

У среду, 14. новембра 2018. године, у еликој сали Скупштине АП Војводине са почетком у 10.00 часова, биће одржана 26. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ НАГРАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ПОКРАЈИНСКИХ ПРИЗНАЊА;

2.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ;

3.ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“;

4.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ;

5.ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ;

6.ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ.

 

 

Молимо да извештавате.