Održana 36. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

21. 02. 2020. Održana 36. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 21. februar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 36. sednicu na kojoj je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.

Navedena pokrajinska skupštinska odluka doneta je u cilju usklađivanja izbornog zakonodavstva na svim nivoima u Republici Srbiji, nakon donošenja Zakona o izmenama | ceo tekst

Informacija sa sednica skupštinkih odbora

20. 02. 2020. Informacija sa sednica skupštinkih odbora

Novi Sad, 20. februar - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 30. sednicu. Odbor je razmotrio i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu. Odbor predlaže Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine da razmotri navedeni predlog i da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. | ceo tekst

Informacija sa sednica skupštinkih odbora

19. 02. 2020. Informacija sa sednica skupštinkih odbora

Novi Sad, 19. februar - U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine danas su održane sednice pet skupštinskih odbora. Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 21. sednicu. Odbor je razmotrio i jednoglasno prihvatio Informaciju o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2019/2020. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade. Za smeštaj u domove | ceo tekst

Predsednik Pastor razgovarao sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije Majom Gojković

19. 02. 2020. Predsednik Pastor razgovarao sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije Majom Gojković

Novi Sad, 19. februar - Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković održali su danas prve konsultacije povodom predstojećeg raspisivanja redovnih izbora za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave.

Na sastanku u Skupštini APV usaglašeno | ceo tekst

Održana sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost

18. 02. 2020. Održana sednica Odbora za nacionalnu ravnopravnost

Novi Sad, 18. februar - Odbor za nacionalnu ravnopravnost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je svoju 15. sednicu na kojoj je razmotrio i jednoglasno prihvatio Informaciju o prijemu učenika u domove učenika na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u školskoj 2019/2020. godini sa zaključcima Pokrajinske vlade. Odbor je mišljenja da je Informacija dobro i sveobuhvatno sačinjena sa ciljem da se sagledaju problematika, | ceo tekst

Predsednik Pastor razgovarao sa ambasadorom Francuske

18. 02. 2020. Predsednik Pastor razgovarao sa ambasadorom Francuske

Novi Sad, 18. februar – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i ambasador Republike Francuske u Republici Srbiji Žan Luj Falkoni razgovarali su danas o mogućnostima produbljivanja saradnje Vojvodine sa francuskim regionima, daljem putu naše zemlje u procesu EU integracija, te privrednim i kulturološkim vezama koje povezuju APV i Francusku. 

Na sastanku u Skupštini AP Vojvodine, predsednik Pastor je naglasio | ceo tekst

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina este organismul reprezentativ al cetăţenilor care adoptă reglementări pentru executarea legilor şi a altor reglementări şi acte generale ale Republicii Serbia, a căror executare este încredinţată Adunării precum şi hotărâri şi alte acte generale din sfera sa de atribuţii. Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegeri nemijlocite, prin vot secret, conform sistemului electoral proporţional pe o perioadă de patru ani... mai detaliat

Deputaţii

Adunarea P.A. Voivodina are 120 de deputaţi care se aleg la alegerile directe...

Detaliat

Statutul P.A.V.

Statutul Provinciei Autonome Voivodina

Detaliat

Actele adoptate

Baza actelor conţine hotărâri ale Adunării Provinciei, hotărâri, rezoluţii, declaraţii, recomandări, concluzii...

Detaliat

Galeria

Galeria fotografiilor

Detaliat