Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.

Наяви подїйох


Моментално нєт наяви подїйох.

У Скупштини Војводине представљени извештаји Државне ревизорске институције

11. 02. 2019. У Скупштини Војводине представљени извештаји Државне ревизорске институције

Нови Сад, 11. фебруар - Државна ревизорска институција одржала је данас у Скупштини Аутономне покрајине Војводине конференцију на којој је представила два ревизорска извештаја и то: Извештај о ревизији сврсисходности пословања: ”Противградна заштита у Републици Србији” и Извештај о ревизији сврсисходности пословања:”Субвенције јединица локалне самоуправе у јавним предузећима”.

Представницима Државне | цео текст

Одржана седница Одбора за прописе

12. 02. 2019. Одржана седница Одбора за прописе

Нови Сад, 12. фебруар – Одбор за прописе одржао је своју 25. седницу. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом земље разматрао девет предлога покрајинских скупштинских одлука и пет посланичких амандмана.

Након разматрања, Одбор је мишљења да су свих девет предлога у сагласности са Статутом и правним системом земље, и то: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање | цео текст

Одржана седница Одбора за буџет и финансије

12. 02. 2019. Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Нови Сад, 12. фебруар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју 23. седницу. Одбор је разматрао и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Покрајинска скупштинска одлука предложена је у циљу обезбеђивања финансијских средстава за куповину савремене медицинске опреме која је неопходна здравстевним центрима на територији АП Војводине, путем задуживања. | цео текст

Информација са седница скупштинских одбора

11. 02. 2019. Информација са седница скупштинских одбора

Нови Сад, 11. фебруар - Уочи 28. седнице Скупштине Аутономне покрајине Војводине, заказане за среду, 13. фебруар, у покрајинском парламенту данас су одржане седнице четири скупштинска одбора. На својој 13. седници, Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци, размотрио је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. | цео текст

Одржана седница Одбора за пољопривреду

08. 02. 2019. Одржана седница Одбора за пољопривреду

Нови Сад, 8. фебруар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 25. седници, размотрио је и већином гласова усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу  “Воде Војводине“. Како је речено у образложењу, предложене су правно техничке измене  у циљу усклађивања оснивачких и других аката поменутог јавног предузећа. | цео текст

У Скупштини АПВ почела конференција „Војводина у 2019.“

04. 02. 2019. У Скупштини АПВ почела конференција „Војводина у 2019.“

Нови Сад, 4. фебруар – У организацији компаније „Color Media Communications“ и магазина „The Economist“, под покровитељством Покрајинске владе, данас се у Скупштини АП Војводине одржава конференција „Војводина у 2019.“.

Према речима Роберта Чобана, директора “Color Press Grupe“, током конференције учесници ће имати прилику да кроз различите панеле и дискусије великог броја | цео текст

Скупштина Автономней Покраїни Войводини то представитeльнe цело гражданох хторе приноши прeдписаня за вивeршованє законох и других прeдписаньох и общих актох Републики Сeрбиї, чийо вивeршованє зверенe Скупштини, як и одлуки и други общи акти зоз своєй компeтeнциї. Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибeра на нєпоштредних вибeранкох, зоз тайним гласаньом, по пропорционалнeй вибeранковeй системи, на штири роки... обсяжнєйше

Посланїки

Скупштина АП Войводини ма 120 посланїкох хторих ше вибера на нєпоштредних виберанкох...

Детальнєйше

Статут АПВ

Статут Автономней Покраїни Войводини

Детальнєйше

Принєшени акти

База актох облапя покраїнски скупштински одлуки, одлуки, резолуциї, декларациї, препоруки, заключеня...

Детальнєйше

Ґалерия

Ґалерия фотоґрафийох

Детальнєйше